Omwonenden Glorieux verwijten B & W verspreiden van verkeerde informatie

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Omwonenden van Broederhuis Glorieux zijn boos op het College van B & W. Zij verwijten hen dat er in een informatiebrief naar de gemeenteraad fouten staan.

Germaine Portier spreekt namens de omwonenden: “de gemeente heeft op 6 februari een raadsinformatiebrief opgesteld en verspreid. Er staan echter fouten in deze brief die de raadsleden van de juiste informatie zou moeten voorzien. Dat hebben wij ook aangegeven. De gemeente wil echter niet  rectificeren.”

Omwonenden van Glorieux liggen al lange tijd in de clinch met het College van B & W omdat deze een vergunning wil verlenen om ‘voor een periode van maximaal tien jaar maximaal 99 arbeidsmigranten te huisvesten in het broederhuis’. Buurtbewoners proberen nu in een kort geding af te dwingen dat de uitvoering van de verleende vergunning, waarmee dat mogelijk wordt, geschorst wordt. Portier benadrukt dat het er de buurbewoners niet gaat om arbeidsmigranten in een kwaad daglicht te stellen. “Het gaat ons om het feit dat we niet opnieuw 10 jaar een tijdelijke invulling van het broederhuis krijgen. Dat willen we niet. Dat staat los van welke personen in het broederhuis komen.”

In de brief aan de raad geeft het College aan dat aanvraag getoetst is aan de de voorwaarden, die  tot stand zouden zijn gekomen op basis van inwonerparticipatie en de inbreng van de raad. “Dat is pertinent onjuist” zegt Germaine Portier. “Daarmee wekt men een verkeerde suggestie, want er is in deze kwestie helemaal geen sprake van inwonerparticipatie. Daarnaast schrijft men in de brief dat de aanvraag naar de mening van het College voldoet  aan de gestelde voorwaarden en tegemoet komt aan de zorgen en aandachtspunten van de raad en omwonenden. Dat klopt wat betreft de omwonenden ook niet en dat willen we dan ook gerectificeerd zien. Wij  vinden deze gang van zaken uiterst onaangenaam. De buurtbewoners zijn hier echt boos over. Ik heb nu via een contactformulier op de website  gevraagd om de juiste info wèl naar de gemeenteraadsleden te sturen.”

In het kort geding zal een voorzieningenrechter in deze zaak een uitspraak doen. Daarnaast loopt er gedurende zes weken een procedure waarin bezwaar aangetekend kan worden tegen de verleende vergunning. Een datum voor de rechtszaak is nog niet bekend.

Reacties