‘Dongen bundelt krachten tegen beweegarmoede’

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Sandra Heerius begeleidt sport- en beweegaanbieders, partners in zorg, welzijn en onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente Dongen bij het maken van een Lokaal Sportakkoord. In zo’n akkoord spreken de partijen af wat zij binnen twee jaar willen bereiken om inwoners meer te laten bewegen en sporten.

Het Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord van 2018. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat dit akkoord overal in Nederland een lokale invulling krijgt. Gemeenten ontvangen subsidie om voor dit proces een onafhankelijk sportformateur aan te stellen, zoals Sandra Heerius.

Startbijeenkomst
Op 1 oktober was er een startbijeenkomst in De Cammeleur, met als vertrekpunt de Dongense Sportvisie. Ruim twintig partijen gingen aan de slag. “De groep was eensgezind in de ambities”, merkt Sandra op. “Na deze avond en enkele vervolggesprekken hebben we een top vijf gemaakt.”

Ambities Dongen
De partijen willen samen aan de volgende punten werken: eigentijdse, duurzame accommodaties, een positief sportklimaat, het versterken van sportaanbieders, gezamenlijke inkoop en het openstellen van accommodaties. Sandra: “In het algemeen willen aanbieders van sport en bewegen en het onderwijs meer aandacht voor sportkennismakingslessen voor de jeugd. Ook willen ze het sportaanbod in Dongen beter in beeld brengen. Er is veel energie om daar samen de schouders onder te zetten.”

Samen
Samenwerken komt over de hele linie terug, geeft Sandra aan. “Men wil de krachten bundelen om beweegarmoede tegen te gaan. Verenigingen hebben plannen voor een Dongens manifest om complexen vrij te houden van roken, drugs, pesten, racisme en ander ongewenst gedrag. Ook zijn er plannen voor gezamenlijke inkoop van verzekeringen, energie en artikelen en het delen van ‘diensten’. Denk aan ondersteuning voor teams die worstelen met druk gedrag.”

Accommodaties
Met verenigingen is gesproken over het openstellen van accommodaties. “We kijken bijvoorbeeld of het haalbaar is om het kunstgrasveld van VV Dongen openbaar te maken. Atledo onderzoekt of de trainingslocatie overdag voor senioren beschikbaar kan zijn. Daarmee creĆ«ren we beweegplekken voor iedereen.”

Budget voor uitvoering
Het Lokaal Sportakkoord moet begin april worden ingediend. Na goedkeuring kan het Ministerie van VWS maximaal 40.000 euro aan uitvoeringsbudget verstrekken. Ook kan de sportorganisatie NOC*NSF een lokaal adviseur ter beschikking stellen om de betrokken partijen te helpen bij het uitvoeren van de plannen.

Oproep bijeenkomst 19 februari
Benieuwd naar de tussenstand van het Lokaal Sportakkoord? Kom dan op 19 februari om 20.00 uur naar De Vennen (Deken Batenburgstraat 2). Inwoners die sport en bewegen een warm hart toedragen, maar niet meteen een rol voor zichzelf binnen het Lokaal Sportakkoord zien weggelegd, zijn ook welkom. Er zijn ook supporters nodig! Graag aanmelden via: [email protected]

Reacties