Kort geding tegen gemeente Dongen in kwestie Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Omwonenden van Broederhuis Glorieux aan de Triangellaan stappen naar de voorzieningenrechter. Zij proberen in een kort geding af te dwingen dat de uitvoering van de verleende vergunning, waarmee het mogelijk wordt voor een periode van maximaal tien jaar maximaal 99 arbeidsmigranten te huisvesten in het broederhuis,  geschorst wordt.

Het College van B & W verleende eerder deze week de vergunning en dat betekent dat  er vanaf nu al mensen gehuisvest  mogen worden. Wel moeten de initiatiefnemers (Leystromen, Bouwvast Beheer en E&A Uitzendbureau) nog wat bouwkundige maatregelen nemen voordat er meer mensen mogen komen dan de 10 die er nu al verblijven. De omwonenden willen de bezwaarprocedure van zes weken niet afwachten. De huisvesting van de migranten wordt immers niet opgeschort gedurende de bezwaarprocedure.  Via het kort geding proberen buurtbewoners te voorkomen dat er toch al actie ondernomen wordt om de eerste groep te huisvesten.

Woordvoerster Germaine Portier benadrukt dat het er de buurbewoners niet gaat om arbeidsmigranten in een kwaad daglicht te stellen. “Het gaat ons om het feit dat we niet opnieuw 10 jaar een tijdelijke invulling van het broederhuis krijgen. Dat willen we niet. Dat staat los van welke personen in het broederhuis komen.”

In Glorieux komen in de vergunde situatie zogenaamde ‘short-stay’-migranten’. Die verblijven er maximaal 6 tot 10 weken, dan komen er weer andere migranten voor in de plaats. Het College liet eerder deze week in een informatiebrief aan de raad weten dat de vergunningsaanvraag voldoet aan de voorwaarden en tegemoet komt aan de zorgen en aandachtspunten van de gemeenteraad en omwonenden. Het gaat dan vooral om de aantallen arbeidsmigranten, en beheersafspaken.De buurtbewoners kijken daar anders tegenaan.

Volgens Portier is er, ondanks de belofte van voormalig wethouder Pieters, voorganger van huidig wethouder Eline van Boxtel, na zijn sleep-in in het broederhuis eind november, geen overleg meer geweest tussen buuurtvertegenwoodigers en gemeente. “We zijn alleen op de hoogte gebracht van het besluit van B & W. Het feit dat we nu naar de voorzieningenrechter moeten stappen is weer een gevolg van het feit dat de gemeente totaal niet luistert naar haar inwoners. We hebben een petitie met meer dan 500 handtekeningen overhandigd, hebben concrete plannen en ideeën aangedragen voor een andere invulling maar dat alles heeft geen enkel resultaat gehad. De gemeente is overal doof voor en trekt gewoon haar eigen plan.”

In het kort geding zal een voorzieningenrechter uitspraak doen of de verleende vergunning wel of niet geschorst zal worden. Daarnaast loopt er gedurende zes weken een procedure waarin bezwaar aangetekend kan worden tegen de verleende vergunning.

Lees ook: Gemeente verleent vergunning: arbeidsmigranten kunnen naar Glorieux komen

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

 

 

Reacties