Gemeente verleent vergunning: arbeidsmigranten kunnen naar Glorieux komen

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Er mogen voor de periode van maximaal tien jaar arbeidsmigranten gehuisvest worden in het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan.

Daarnaast gaat de gemeente samen met Woningstichting Leystromen, die eigenaar is van het broederhuis en het bijbehorende park, onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een definitieve invulling van Glorieux en het gebied daaromheen. Dat heeft het College afgelopen dinsdag besloten. De omgevingsvergunning die nodig is om de huisvesting van migranten mogelijk te maken is verleend, maar wel onder flink wat voorwaarden en eisen.

Door: Bernadette Klerx

In Glorieux komen zogenaamde ‘short-stay’-migranten’. Die verblijven er maximaal 6 tot 10 weken, dan komen er weer andere migranten voor in de plaats.  Een flinke groep omwonenden verzet zich al lange tijd tegen de komst van zo’n grote groep migranten. Ze vrezen overlast en zijn het zat dat het gevbouw steeds maar weer een tijdelijke bestemming krijgt. Zij maken zich nu op om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning.

Dat betekent overigens niet dat er dan ook nog geen migranten gehuisvest mogen worden. De vergunning is verleend en daan mogen er vanaf nu al mensen gehuisvest worden. Wel moeten de initiatiefnemers (Leystromen, Bouwvast Beheer en E&A Uitzendbureau) nog wat bouwkundige maatregelen nemen voordat er meer menen mogen komen dan de 10 die er nu al verblijven.

Het College laat in een informatiebrief aan de raad weten dat de vergunningsaanvraag voldoet aan de voorwaarden en tegemoet komt aan de zorgen en aandachtspunten van de gemeenteraad en omwonenden. Het gaat dan vooral om de aantallen arbeidsmigranten, en beheersafspaken.

Afspraken moeten zorgen wegnemen
Om die zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, heeft de gemeente flink wat afspraken en voorwaarden in de omgevingsvergunning op laten nemen. Die afspraken en voorwaarden zijn bindend, met andere woorden: als de regels overtreden worden, dan kan het College de vergunning intrekken.  Volgens het College kan op deze manier de impact voor de omwonenden zo minimaal mogelijk blijven.

Bewoners komen in fases
Een van die afspaken is dat er maximaal 99 personen in Glorieux mogen wonen en die moeten ‘in fases’ binnenkomen: per maand mogen er maximaal 10 bewoners bijkomen tot een maximum van 50. Dan moet er eerst een evaluatie plaatsvinden met de gemeente, de wijkraad West 1 en direct omwonenden voordat het aantal migranten door mag groeien. Het College denkt dat er gemiddeld 70 personen in Glorieux zullen wonen; tijdens piekmomenten zullen dat er meer zijn, maar die piekmomenten mogen van de gemeente maar 2-3 weken duren.

Toezicht: aan de regels houden
Een andere afspraak heef te maken met toezicht. Op en rond het Broederhuis zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 2 beheerders aanwezig. Zij zijn tevens de contactpersonen voor de wijkraad West 1, omwonenden, de arbeidsmigranten en de gemeente. Direct omwonenden en de wijkraad krijgen de contactgegevens van deze beheerders.
Daarnaast moeten alle bewoners zich houden aan het huishoudelijk reglement. Als ze zich niet aan de regels houden, moeten ze meteen het gebouw verlaten. De BOA’s zullen in het begin dagelijks een bezoek aan de locatie brengen.

Geen auto’s
De arbeidsmigranten mogen geen eigen auto hebben. Op de parkeerplaatsen achter het pand van Glorieux, mogen alleen maximaal 8 bedrijfsauto’s met Nederlands kenteken parkeren. Het park moet door de huurder onderhouden worden en de boerderij, die achter Glorieux ligt, mag alleen gebruikt worden voor de opslag van goederen en de stalling van fietsen en containers. Daarnaast moet er een nachtregister bijgehouden worden, waarin staat wie er allemaal binnenkomen en uitgaan.

Op weg naar een definitieve invulling
Omwonenden hebben al jaren geroepen om een definitieve bestemming van het voormalige Broederhuis en hebben hiervoor al meerdere malen ideeën en soms uitgewerkte plannen aangedragen. De buurt ziet het liefst dat Glorieux bestemd wordt voor de huisvesting van ouderen. Maar die ideeën zijn nooit verder gekomen. Mede naar aanleiding van de dringende oproep van omwonenden, gaat de gemeente nu samen met Leystromen een begin maken met een proces dat moet leiden tot een definitieve invulling. Daarbij wil de gemeente graag iets verder kijken dan Glorieux en het park. Ze wil een complete gebiedsvisie ontwikkelen. ‘Er spelen in de directe omgeving meerdere ontwikkelingen en er zijn kansen en mogelijkheden die we in samenhang willen bekijken. Als eerste stap hebben we in gedachten een wandeling met een brede groep belanghebbenden, waaronder de buurtbewoners, om het gebied te ontdekken en eerste gedachten op te halen over toekomstige mogelijkheden’, zo laat ze in een brief aan de gemeenteraad weten.

Voor de zomervakantie zal het College naar de gemeenteraad terugkoppelen hoe ver het daarmee staat.

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties