Kijk mee op wetenschapsschool OBS de Start in De Moer

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Als ouder van een 3-jarige peuter staat u binnenkort voor een belangrijke keuze: welke school past het beste bij mijn kind? Om deze keuze zorgvuldig te maken denkt OBS de Start graag met u mee. Grootschalig onderwijs op een basisschool in een naburige gemeente zal tenslotte niet voor elk kind de meest passende keuze zijn. OBS de Start verrast met modern onderwijs in uw buurt.

U bent van harte welkom om op woensdag 29 januari, tussen 09.00 en 11.00 uur, een kijkje te komen nemen op OBS de Start in de Moer. Zodat u zelf kunt ervaren waar een kleine school groot in kan zijn! Het welzijn van de leerlingen is hierbij van groot belang; alleen een kind dat goed in zijn vel zit, komt tot goede leerresultaten. Door de kleinschaligheid wordt uw kind écht gezien en gekend. De leerkrachten kennen alle kinderen en de kinderen kennen alle leerkrachten. Dat geeft een groot gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Op OBS de Start wordt leerlingen geleerd coöperatief te werken, waarmee de zelfstandigheid en zelfsturing van uw kind wordt vergroot. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij leerbaar zijn op het gebied van zelfstandigheid en leergedrag. Door het werken in samengestelde groepen krijgen de leerlingen les op een passend niveau. En dát levert resultaat op: de leeropbrengsten van OBS de Start zijn ruim boven het landelijk gemiddelde.

Kies voor kleinschalig modern onderwijs in uw buurt
OBS de Start heeft wetenschap als profiel. Onderzoek naar wie je bent en talentontwikkeling vormen de basis. Tijdens het werken aan de zaakvakken en projectweken staan het onderzoekend leren en ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden centraal.

Ervaar het aanstekelijk enthousiasme en kom langs tijdens de Inkijkochtend op woensdag 29 januari of tijdens de Open dag op woensdag 11 maart. Of maak een afspraak met Agnes Coolen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek op een ander moment.

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties