Rosariopark wordt compleet met bouw van 19 woningen

Foto: Google Streetview

Het perceel van garagebedrijf Caron aan de Geer 32 gaat plaats maken voor de bouw van 19 woningen: een appartementengebouw met dertien woningen, vier woningen van het type twee-onder-een-kap en twee vrijstaande woningen. Daarmee wordt dan de laatste fase van Rosariopark afgerond. De gemeenteraad reageerde gisteren verheugd op de plannen. ‘Een mooie ontwikkeling’.

Door Bernadette Klerx

Het was altijd al de bedoeling van de gemeente om deze locatie toe te voegen aan het Rosarioterrein, maar het duurde even voordat er overeenstemming kon worden bereikt tussen de eigenaar en de projectontwikkelaar. Dat is De Bunte Vastgoed Zuid, die al meerdere projecten in Dongen heeft gebouwd. Die overeenstemming is er nu wel en daarom staat niets meer in de weg omde woningbouwplannen uitte voeren.

Op de locatie is nu nog een garagebedrijf en autospuitinrichting gevestigd en er is een weide voor kleinvee. De garage en spuitinrichting worden gesaneerd. Er is bewust gekozen voor verschillende types woningen. Voor wat de bouwhoogte en de sfeer betreft, is rekening gehouden met de bestaande bebouwing aan het Rosariopark en het straat- en gevelbeeld van de directe omgeving. De monumentale beuk blijft behouden en wordt ingepast in het plan. Aan de parkeernormen is ook voldaan.

Om met de bouw te kunnen starten is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het perceel heeft nu de bestemming Bedrijf en dat moet gewijzigd worden naar Wonen, Groen en Verkeer – verblijfsgebied. Nu de raad akkoord is met de bestemmingswijziging, wordt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd en kan iedere belanghebbende bezwaar indienen.

Reacties