Maarten Baijens stopt als Raadslid in Dongen

Foto:

Maarten Baijens (D66) heeft besloten om per 1 oktober zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Hij heeft op 23 september zijn ontslagbrief aan de voorzitter van de Raad verzonden.

Na iets meer dan anderhalf jaar heeft Maarten besloten zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Hij heeft sinds 2018 met veel plezier in de gemeenteraad van Dongen mogen zitten. Hoewel hij zijn gehele periode graag had afgemaakt zijn er zaken veranderd waardoor hij deze keuze heeft moeten maken.

Maarten is onlangs aan de slag gegaan met een nieuwe baan bij de politie. Vanwege de aard van de functie heeft hij moeten concluderen dat die baan niet te combineren is met het raadslidmaatschap. Hij vindt het belangrijk dat het raadslidmaatschap op een goede manier ingevuld wordt en hij heeft het volste vertrouwen dat zijn opvolger de functie goed zal gaan vervullen.

De eerstvolgende persoon op de kieslijst van D66, mevrouw Henriet Jespers – van Dongen wordt nu aangeschreven door het centraal stembureau met de vraag of zij haar benoeming als raadslid aanvaart. Mevrouw Jespers heeft binnen D66 reeds aangegeven haar benoeming te accepteren. Na de officiële acceptatie, buigt het stembureau zich over haar geloofsbrief, nevenfuncties en andere door de Kieswet gevraagde stukken om de gemeenteraad hierover vervolgens verslag van te doen.

De beoogde benoeming staat gepland voor de raadsvergadering van 3 oktober.

Reacties