Dongen aan de slag met Lokaal Sportakkoord

Foto: Pixabay License

De gemeente Dongen wil samen met inwoners, ondernemers, organisaties en (sport)verenigingen een Lokaal Sportakkoord opstellen. Doel van dat akkoord is om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Sandra Heerius is hiervoor als sportformateur aangesteld. De aftrap heeft plaats op dinsdag 1 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur in De Cammeleur. Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

In 2018 is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. Gemeenten krijgen vanuit dit landelijke akkoord de mogelijkheid om te investeren in een Lokaal Sportakkoord. In zo’n akkoord maken sport- en beweegaanbieders, partners op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor sporten en bewegen kunnen realiseren.

Procesbegeleider
Gemeenten kunnen via de landelijke partners (onder andere NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten) een sportformateur aanstellen om een akkoord op te stellen. In Dongen gaat Sandra Heerius namens Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervullen. De SSNB werkt met veel partijen aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Sandra Heerius kijkt er naar uit om met partijen op gelijkwaardige wijze te komen tot een Lokaal Sportakkoord.

Sportvisie
Het afgelopen jaar is met veel partners de visie ‘Samen sportief en gezond in Dongen’ gemaakt. De opbrengst van de sportvisie-sessies wordt meegenomen in het Lokaal Sportakkoord. De sportformateur begint dus niet opnieuw maar gaat door met gezamenlijke ambities zoals verwoord in de sportvisie.

Bijeenkomst 1 oktober
Om te komen tot een succesvol Lokaal Sportakkoord is het belangrijk dat partners uit diverse sectoren meedoen. Daarom zijn sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners die willen meedenken over sport en bewegen uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen aanwezigen informatie over het akkoord voor Dongen, de weg er naar toe, de kansen die een akkoord biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat de inbreng van partners kan zijn.

Reacties