Omwonenden Glorieux boos op Leystromen over niet nakomen afspraken

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De verstandhouding tussen omwonenden en wooncorporatie Leystromen over de huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux blijft problematisch.

Voor de zoveelste keer heeft Leystromen zich de woede van de buurtvertegenwoordiging op de hals gehaald. Volgens de buurtvertegenwoordiging zijn afspraken geschonden en omwonenden voor het blok gezet. Ze voelden zich overvallen toen vorige week woensdag een brief op de mat viel waarin Leystromen meldt dat de gemeente een positief besluit heeft genomen over de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis. Volgens de buurtvertegenwoordiging is dit niet volgens de afspraak. Ze hebben al aan de bel getrokken bij de gemeente en maandag is er een gesprek met wethouder Bea van Beers.

Door: Bernadette Klerx

Namens de buurtvertegenwoordiging stak Germaine Portier in de raadsvergadering haar ongenoegen en woede niet onder stoelen of banken. ‘Op donderdag 13 juni hebben wij een gesprek gehad met Leystromen, Bouwvast Beheer en E&A. Daarin probeerde Leystromen een deal met ons te maken over voorwaarden die onderdeel uit zouden maken van een mogelijke vergunning. Wij hebben gezegd dat we zijn voorstellen wilden bespreken met de buurtbewoners. Met die afspraak is het gesprek afgesloten. Wat schetst onze verbazing als wij 4 dagen later een mail krijgen van de gemeente dat het College de volgende dag een besluit gaat nemen. En vervolgens valt er weer een dag later een brief van Leystromen op de mat. In het gesprek op 13 juni is met geen woord gerept over deze procesgang’.

Portier liet er nogmaals geen misverstand over bestaan dat de bewoners tegen tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten zijn. Ze willen met Leystromen en de gemeente praten over een definitieve invulling van het broederhuis. ‘ Het is een perfecte plaats voor huisvesting van ouderen’, gaf ze een schot voor de boeg.

Communicatie moeizaam, geen draagvlak
De gemeenteraad zat duidelijk in zijn maag met dit onderwerp dat inmiddels een hoofdpijndossier is geworden. ‘Er is nog steeds veel onvrede, de communicatie verloopt moeizaam en er is geen draagvlak. Wat gaat de gemeente hieraan doen’, zo vatte Maarten Baijens van D66 de inmiddels bijna hopeloze situatie samen. CDA-raadslid Andre Vonk had geen goed woord over de gang van zaken. ‘Dit is geen correcte en fatsoenlijke manier van participatie. De bewoners hebben er recht op voorstellen terug te koppelen en te bespreken met de achterban. Ik vind het ook vreemd dat het College al een besluit neemt als er nog geen terugkoppeling van het gesprek met de bewoners is geweest. Wat is dan de functie van zo’n gesprek?’

Ook VVD-raadslid Angela Horsten had kritiek op de gang van zaken. ‘Juist bij zo’n gevoelig onderwerp is goede communicatie enorm belangrijk. Wij blijven overigens bij ons standpunt dat in Glorieux maximaal 50 migranten gehuisvest worden. Dat vinden wij voor zo’n drukke woonwijk passender dan 100’, liet ze nog maar even weten.

Veel voorwaarden en eisen
Wethouder van Beers wees de raad erop dat er nog niets definitief is. ‘ Er moet nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden en die is nog niet afgegeven. De buurtvertegenwoordiging heeft dus nog alle tijd om hun achterban te raadplegen. Het gaat nu alleen om het standpunt van het College om in principe in te stemmen met huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux. En daar hebben we al heel veel eisen en voorwaarden aan verbonden. Bij geen enkel ander principeverzoek zijn we ooit zover gegaan. In het huurcontract met Bouwvast is ook vastgelegd dat het contract ontbonden wordt als er een andere bestemming voor het pand in beeld komt. Een andere voorwaarde is dat er al na vier maanden geëvalueerd wordt samen met de buurt en daarna volgen er nog meer evaluatiemomenten.’

Huisvesting aan rand van Dongen
Als het aan de VVD en het CDA ligt, wordt ook gekeken naar huisvestingsmogelijkheden aan de rand van Dongen. ‘Misschien is het nu wel tijd om ons beleid daarop aan te passen’, stelde VVD-raadslid Angela Horsten voor. Zij noemde daarbij concreet een perceel aan de Uiterste Stuiver. Daarvoor was onlangs een principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de huisvesting voor 80 personen. Maar dit heeft de gemeente afgewezen. ‘We hebben in ons beleid opgenomen dat in het buitengebied alleen huisvesting mogelijk is bij agrarische bedrijven. Ik ben best bereid om te kijken naar wijziging van dit beleid maar we hebben afgesproken dat we ons huidige beleid pas na een jaar gaan evalueren. Ik vind dit nu dus een stap te ver. ’

Reacties