Herdenken en herinneren…4 mei in de gemeente Dongen

Foto: Kees Laurijsen

Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Herdenking plaats. Om 20.00 uur worden in het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Twee Wereldoorlogen zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Ook in onze Gemeente herdenken wij onze oorlogsslachtoffers. De herdenking in Dongen bestaat uit een herdenkingsbijeenkomst in De Cammeleur, gevolgd door een stille tocht en een herdenkingsplechtigheid bij de Bevrijdingskapel. De herdenking in ’s Gravenmoer is in de Nederlands Hervormde Kerk, gevolgd door een stille tocht.

De herdenking in Dongen start om 18:45 uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Kamerkoor Zuid en het dwarsfluit-ensemble Zilver & Dwars. Er zijn toespraken namens het Voormalig Verzet, de gezamenlijke kerken en de Vereniging Militaire Veteranen Dongen. Er zal een gedicht worden voorgedragen en een overweging door een spreker van de jonge generatie.

Stille tocht en herdenking bij de Bevrijdingskapel
Na de herdenking volgt rond 19:30 uur een stille tocht vanaf de Cammeleur naar de Bevrijdingskapel. De tocht voert via de Hoge Ham, door de Geer en Nieuwstraat naar de kapel. De stoet wordt begeleid door leden van de Breda City Pipes & Drums. Bij het monument volgen enkele toespraken. Om 20:00 uur luiden de klokken en wordt de Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna worden er vijf kransen gelegd:

• Namens de Gemeente Dongen.
• Namens het Voormalig Verzet.
• Namens de Vereniging Militaire Veteranen Dongen.
• Namens de Anti Fascisten Groep.
• Namens het OranjeComité Dongen

Na de kranslegging krijgt u de gelegenheid om een persoonlijke groet of bloemen te leggen bij het monument.

Vlagprotocol
In de vooravond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18:00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Namens het OranjeComité erzoekt het 4 en 5 mei comité alle Dongenaren, en in het bijzonder de bewoners langs de route van de stille tocht, verzoeken om, voor zover u hiertoe in de gelegenheid bent, het vlagprotocol van 4 mei te volgen. Tevens verzoekt het comité om op het moment van de stille tocht en tijdens de herdenking om 20:00 uur gepaste stilte in acht te houden.

De bijeenkomsten en herdenkingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Reacties