CDA: “wethouder van Beers moet opkomen voor belangen van haar inwoners”

Foto: Jan Stads/Pix4ProfsPixabay License/

Het CDA vindt dat wethouder Bea van Beers niet voldoende opkomt voor de belangen van de inwoners van ’s Gravenmoer in de kwestie rond het 380KV hoogspanning tracé.

Inwoners van ’s Gravenmoer vinden dat de nieuwe hoogspanningsverbinding veel te dicht bij de dorpskern komt te liggen. In eerdere bijeenkomsten en in een gesprek met de gemeente hebben de bewoners een aantal alternatieven aan de hand gedaan. Een daarvan is de zogenaamde ‘knik’: de oude en de nieuwe verbinding maken ter hoogte van het Molenvaartje richting Waspikse weg een extra knik, waardoor ze allebei verder van de dorpskern komen. Maar daar maakte TenneT snel korte metten mee: het is te duur in verhouding tot wat het oplevert. ‘Een dergelijke rigoureuze aanpassing van het tracé is alleen mogelijk als er sprake is van het oplossen van een knelpunt en daarvan is hier geen sprake aldus TenneT.

In een persbericht meldt het CDA Dongen -’s Gravenmoer: “TenneT is voornemens  om een 380KV hoogspanning tracé te plaatsen dicht bij het dorp ’s Gravenmoer. Gisteren is hierover in de Geubel een informatieavond geweest. Een vertegenwoordiging van inwoners van ’s Gravenmoer stelde voor om het tracé verder van de bebouwde kom te plaatsen, in verband met uitzicht en straling. Daarnaast heeft het mogelijk gevolgen voor het niet verder kunnen uitbreiden van het dorp met nieuwbouw. Het verplaatsen van het tracé, door een extra knik, zal extra kosten met zich meebrengen, naar schatting 25 miljoen.”

Opkomen voor belangen inwoners ‘s Gravenmoer
“Het CDA vindt dat je mag verwachten dat Wethouder van Beers, gekozen door inwoners van Dongen en ’s Gravenmoer, opkomt voor de belangen van haar inwoners” zo vervolgt het bericht.  ‘We moeten reëel zijn’ was het devies van de wethouder, waarbij ze vooral refereerde naar de extra kosten. Rekening houden met de belangen van TenneT is te begrijpen, maar niet haar eerste prioriteit. Als de wethouder niet opkomt voor de belangen van haar inwoners, wie moet dat dan wel doen” zo vraagt het CDA zich af.

Reacties