Vragen Volkspartij over bomenbeleid

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De Volkspartij Dongen heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over het bomenbeleidsplan. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen die de partij kreeg tijdens ‘Praat op Straat’, de maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst van de Volkspartij Dongen op het Looiersplein. Niet dat Dongen geen ‘groene’ gemeente zou zijn, maar ‘toch krijgen we regelmatig vragen over het bomenbeleid’, verklaarde fractievoorzitter Denise Kunst.

Door Bernadette Klerx

Dongen heeft een bomenbeleidsplan met als speerpunt een duurzaam en toekomstbestendig bomenbestand van een hoge kwaliteit. In dat plan wordt een aantal gebieden en straten aangegeven die nog verbeterd of ontwikkeld kunnen worden. De Volkspartij Dongen wilde graag weten welke straten inmiddels zijn aangepakt en wat de planning is voor komend jaar.

Ook vroeg Denise Kunst om opheldering over een aanvulling op de lijst van monumentale en waardevolle bomen. ‘Is die lijst inmiddels al aangevuld en welke bomen staan erop?’
‘Vorig jaar zijn er behoorlijk veel bomen gekapt. In het beleidsplan staat dat er kritisch gekeken wordt naar de mogelijkheden voor herplanting. Hierbij wordt onder andere gekeken of er genoeg ruimte is voor een boom. Als een boom niet herplaatst kan worden op dezelfde plek, wordt die dan wel op een andere plek in Dongen herplant?, zo wilde het raadslid weten.

Wethouder Bea van Beers kon melden dat het afgelopen jaar de groeiplaats van de esbomen aan de Mgr. Nolenslaan onderhanden is genomen. ‘Er is meer ruimte gecreëerd voor de wortels’, vertelde ze. In de Mgr. Schaepmanlaan is het gazon aangepakt. Voor dit jaar staan nog de Hoofdstraat en de Wilhelminastraat in ’s Gravenmoer op de planning. Net als in de Nolenslaan wordt ook daar een oplossing gezocht voor de worteldruk.

De aanvulling op de lijst van monumentale bomen is nog niet klaar. ‘Daar zijn we simpelweg nog niet aan toegekomen’, verklaarde de wethouder. ‘We zijn overigens ook van plan om de inwoners daarbij te betrekken. Als mensen vinden dat een bepaalde boom waardevol is, kunnen ze dat aangeven’, voegde ze er nog aan toe. Herplanten is volgens de wethouder geen verplichting, niet voor de gemeente en ook niet voor particulieren. ‘Ons uitgangspunt is een evenwichtig en kwalitatief bomenbeleid en dat betekent niet per se een verplichting tot herplanting. Dat wordt per geval bekeken. Als niet op dezelfde plek herplant kan worden, bekijken we waar wel ruimte is en waar het wenselijk is.’

Reacties