Ga stemmen voor de waterschapsverkiezingen!

Foto:

Ingezonden Op 20 maart 2019 zijn er, gelijktijdig met de provinciale verkiezingen WATERSCHAPVERKIEZINGEN. Omdat het waterschap vaste wettelijke taken heeft, lijkt het vaak alsof het niet erg uitmaakt waar u op stemt. Het waterschap werkt ook de volgende 4 jaar gewoon door aan schoon, veilig en voldoende water. Maar langzaam maar zeker begint duidelijk te worden dat er echt wel iets te kiezen valt.

Een Dongense nieuwkomer voor de waterschapsverkiezingen, met de partij “Water Natuurlijk” is Michael Kieboom. In het dagelijks leven adviseur Water en Riolering bij één van onze buurgemeentes en hij ziet daardoor in de praktijk waar inwoners, bedrijven, organisaties en overheden tegen aanlopen en welke rol het waterschap daarbij kan spelen. Dat vraagt een nieuwe benadering, vandaar dat ik mij kandidaat stel voor deze verkiezingen. Ik sta weliswaar op de 14e plaats van lijst 5, maar ik hoop op veel voorkeursstemmen, waardoor ik dan toch plaats kan nemen in het algemeen bestuur.

“Het waterschap gaat er in de toekomst veel meer toe doen. We zien een teveel aan water of we zien een tekort aan water, dit hangt samen. Dat gaat over ons veranderende klimaat. Het is belangrijk dat we water vasthouden. Je ziet na een droge zomer, zoals afgelopen jaar, dat zelfs nu na alle regenval, het grondwaterpeil nog niet op orde is. Voor de meeste mensen, zijn deze gevolgen niet direct merkbaar, maar uiteindelijk raakt dit ons allemaal”. Hier ligt een belangrijke taak van het waterschap. Het waterschap draagt zorg voor nieuwe natte natuur en een andere belangrijk taak is zorgen dat het water schoon is. En vergeet niet waar het afvalwater en uw poep blijft. Het waterschap zuivert al dit water en kijkt gelijk of we er meer mee kunnen, zo maken we bijvoorbeeld van poep plastic.

Onze partij wil dat het waterschap veel meer gaat samenwerken met inwoners en organisaties die werken aan de natuurlijke omgeving. Of dat nu gaat om overheden of natuurorganisaties, het gaat er ons om dat groen en water, natuur en recreëren veel belangrijker wordt. Dat wij samenwerken aan een duurzaam en toekomstbestendig waterschap.

Onze visie, die wij bij Water Natuurlijk graag mede door het waterschap Brabantse Delta uitgevoerd zien, is om meer groen en waar mogelijk wateropvang te realiseren in de bebouwde gebieden, om zo de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hevige regenval, maar ook hitte en droogte, te beperken. Dat kan op verschillende manieren, groot en klein. De meest bekende manier, op dit moment, is tegel eruit, plant erin. Andere voorbeelden zijn groen daken, groene schoolpleinen en groene muren.

Water Natuurlijk wil kiezers erop wijzen dat het waterschap daarnaast een belangrijke rol heeft bij de inrichting van de leefomgeving, zowel in de buitengebieden als in de dorpen en steden. Een dijk of watergang kan rechttoe rechtaan worden aangelegd, met als enig belang de veiligheid of waterafvoer, er kan ook gekozen worden voor het toevoegen van natuur- en recreatiemogelijkheden. Paden, bloemen voor de bijen, vissteigers en aanlegplaatsen. Veel meer aansluiten bij de natuurlijke omgeving en daardoor veel aantrekkelijker voor de inwoners van het gebied en een positieve invloed op de natuur, die geraakt wordt door de klimaatveranderingen. Daar hoort ook het stimuleren van de natuurvriendelijke landbouw bij.

Er valt dus echt iets te kiezen voor de inwoners van Brabantse Delta. Doorgaan op de bekende weg, met een nauwelijks zichtbaar en taakgericht waterschap, of kiezen voor een waterschap dat maximaal inzet op stimuleren van water en natuur. Een waterschap dat zichtbaar is en kiest voor samenwerking. Kiest u voor het laatste? Dan is Water Natuurlijk een logische keuze.

 

Reacties