Waar de waterschapsverkiezingen echt om gaan

Foto:

Ingezonden Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. En omdat het waterschap vaste taken heeft, lijkt het vaak alsof het niet erg uitmaakt waar u op stemt. Het waterschap werkt ook de volgende 4 jaar gewoon door aan schoon, veilig en voldoende water. Maar langzaam maar zeker wordt duidelijk dat er echt wel iets te kiezen valt. Natuurontwikkeling, stimuleren van recreatie, brede klimaatmaatregelen behoren namelijk niet tot de basistaken van het waterschap. De partij Water Natuurlijk wil het belang hiervan veel groter maken bij alle werkzaamheden die het waterschap uitvoert.

Water Natuurlijk wil kiezers erop wijzen dat het waterschap een belangrijke rol heeft bij de inrichting van de leefomgeving, zowel in de buitengebieden als in de dorpen en steden. Een dijk of watergang kan rechttoe rechtaan worden aangelegd, met als enig belang de veiligheid of waterafvoer; er kan ook gekozen worden voor het toevoegen van natuur- en recreatiemogelijkheden. Water Natuurlijk zet zich in voor kronkelende beken die meer water kunnen vasthouden; voor wandelpaden, bloemenrijke bermen; voor bijen, vissteigers en aanlegplaatsen. Daar hoort ook het stimuleren van de natuurvriendelijke landbouw bij.

Ook bij de kerntaak ‘schoon water’ is er een keuze. Want hoe schoon is schoon? Water Natuurlijk wil dat Brabantse Delta strengere eisen stelt aan schoon water dan nu. Dus medicijnresten uit het water halen en inzetten op verwijderen van microplastics. Dat is gezonder voor mensen, dieren en planten in en om het water.

Het klimaatschap
Het waterschap wordt steeds meer een klimaatschap. Willen we water bij een flinke plensbui zo snel mogelijk afvoeren naar zee, of zeggen we: zorg voor goede waterberging, zodat je ook in droge tijden nog een voorraad hebt? De natuur kan trouwens flink helpen bij die waterberging. Door beken meer te laten kronkelen, komt er extra ruimte voor waterberging en voor natuur. Twee in één dus. Het mag duidelijk zijn, dat laatste is waar Water Natuurlijk voor staat.

Wist u dat het in de hete zomers in hartje stad wel tot 7 graden C warmer kan zijn dan aan de stadsrand? Alle beetjes water én groen in de stad helpen om het leefbaar te houden. Dat is niet alleen aan het waterschap, maar ook aan de gemeente uiteraard. Samenwerken aan een gezond leefklimaat, om het hoofd lekker koel te houden, dat zou het waterschap moeten doen. Ook met u, zodat u kunt laten horen wat er voor u toe doet.

De keuze is aan u
Er valt dus echt iets te kiezen voor de inwoners van Brabantse Delta. Doorgaan op de bekende weg, of kiezen voor een waterschap midden in de samenleving, dat maximaal inzet op stimuleren van gezond water en natuur. Een waterschap dat steeds meer een klimaatschap wordt. Een waterschap dat zichtbaar is en kiest voor samenwerking. Kiest u voor het laatste? Dan is Water Natuurlijk een logische keuze. Uw lokale kandidaat voor Water Natuurlijk is: Michael Kieboom (Dongen).

Reacties