Opinie: ‘Leystromen en Glorieux: spreken is zilver, zwijgen is fout ‘

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

In dit opiniestuk geeft Bernadette Klerx, politiek verslaggever van dongen.nieuws.nl, haar kijk op de ontwikkelingen rondom het voormalige Broederhuis Glorieux. Wooncorporatie Leystromen (eigenaar van het gebouw) wil in het gebouw graag een flink aantal arbeidsmigranten huisvesten.  De buurtbewoners zien dit echter helemaal niet zitten.

Leystromen en Glorieux: spreken is zilver, zwijgen is fout

Spreken is zilver, zwijgen is goud: een bekend Nederlands spreekwoord, dat zijn waarde ongetwijfeld al vaak bewezen heeft. Maar…. soms is zwijgen geen goud, maar fout. Sterker nog, zwijgen ‘maakt soms meer kapot dan je lief is’, om maar eens een variant op een bekende slogan te noemen. En daar weet wooncorporatie Leystromen inmiddels alles van. De gebrekkige (en te late) communicatie rondom de nieuwe gewenste bestemming van het voormalige broederhuis Gorieux is daar een sterk staaltje van.

Pas nadat buurtbewoners aan de bel hadden getrokken omdat ze allerlei activiteiten rondom Glorieux zagen, kwam Leystromen op 6 november met een brief waarin ze meldde dat er per 1 november van alles was veranderd en dat het gebouw geschikt gemaakt wordt voor bewoning; in eerste instantie voor anti-kraak, maar uiteindelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten. En daarmee was de eerste misser een feit.  Want hoe is het mogelijk dat een professionele organisatie in tijden waarin begrippen als communicatie, participatie en transparantie je om de oren vliegen, kennelijk ‘vergeten’ is de omwonenden te informeren.

Haperende communicatie
‘Afstemmingsfoutje tussen Bouwvast Beheer BV (de nieuwe huurder) en Leystromen’, was de uitleg op de inloopdag afgelopen zaterdag. Kan natuurlijk gebeuren, maar…. Leystromen had toch echt beter kunnen en moeten weten, want dit is niet de eerste keer dat er iets hapert in de communicatie tussen Leystromen en de omgeving. Toen ruim twee jaar geleden Glorieux in beeld kwam als huisvestingsmogelijkheid voor statushouders, werden omwonenden ook op het allerlaatste moment geïnformeerd. Resultaat: een buurt die al op voorhand op zijn achterste benen staat, omdat ze zich ‘overvallen’ voelen, simpelweg voor het blok gezet.

Daarom had Leystromen nu al tijdens de onderhandelingen met Bouwvast een goede en transparante communicatiestrategie af moeten spreken, zodat ‘afstemmingsfoutjes’ geen kans hadden kunnen krijgen. Want hoe je ook wendt of keert, als eigenaar van het gebouw blijf je de (morele) verantwoordelijkheid houden voor een goede communicatie naar bewoners toe. En…. Leystromen had ook op z’n vingers na kunnen tellen dat huisvesting van grote groepen in een woonwijk altijd een grote impact heeft en daarom veel emoties en onrust oproept.  Een ‘afstemmingsfoutje’ met verstrekkende gevolgen dus. Want Leystromen heeft het zichzelf nog lastiger gemaakt dan het al is. Mensen willen namelijk serieus genomen worden en niet genegeerd. De goodwill is op voorhand al verspeeld.

Inschattingsfout
Op de inloopdag had Leystromen de boel misschien nog enigszins glad kunnen strijken maar ook nu weer was er een verkeerde inschatting gemaakt van de (al dan niet terechte) heersende gevoelens. Mensen wilden zaterdag vooral antwoorden op vaak praktische vragen en kwamen met al hun twijfels en zorgen naar Glorieux in de hoop gerustgesteld te worden. In plaats van de bewoners eerst stoom af te laten blazen en vooral een luisterend oor te bieden voor hun zorgen, zetten Leystromen en E&A in op uitvoerige bedrijfspresentaties, die weinig concrete informatie over de plannen met Glorieux opleverde.  Een tweede gemiste kans. Nee, op het gebied van communicatie heeft Leystromen nog een hele slag te maken. Maar gelukkig hebben ze meer verstand van bouwen, denken we dan maar.

Buurtbewoners ageren tegen de plannen van Leijstromen en boden wethouder van Beers vorige week een petitie aan met ruim 500 handtekeningen

Blok aan het been
Leystromen kocht het pand en het bijbehorende park in 2009 als tijdelijke huisvesting voor de bewoners van verzorgingstehuis Vita uit Rijen. Maar toen die na ruim 2 jaar terugkeerden naar hun eigen stek, had inmiddels de crisis toegeslagen en bleef Leystromen achter met een pand en een park, dat ze aan de straatstenen niet meer kwijt kon. Leystromen zit dus al jaren met Glorieux in z’n maag, dat zo langzamerhand ook een financieel blok aan het been is geworden. Logisch dus dat Leystromen probeert een belangstellende te vinden. En als er dan in de regio Tilburg een schreeuwend tekort is aan huisvesting voor arbeidsmigranten en ook de gemeente Dongen daar een bijdrage aan moet leveren, is het niet zo gek dat Leystromen hier kansen ziet.

Kansen voor jongeren en starters
Maar er zijn nog veel meer mooie kansen. En het had Leystromen gesierd als ze hun best hadden gedaan om samen met de gemeente Dongen te kijken naar andere kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld huisvesting voor jongeren en starters. Want als er één groep in Dongen is die er bekaaid van af komt, zijn het de jongeren wel. Veel jonge starters willen graag in Dongen blijven wonen maar zien zich genoodzaakt te verkassen vanwege gebrek aan betaalbare woonruimte. Glorieux is een schitterend pand om op dit gebied initiatieven te ontplooien om ook deze belangrijke doelgroep kansen te bieden. Het College van B&W staat daar zeker voor open, gezien de ambities die PvdA, VVD en Volkspartij Dongen in het bestuursakkoord hebben neergelegd:

‘Voor (ex)studenten is het relatief lastig om in Dongen aan geschikte woonruimte te komen. Voor de vitaliteit van de gemeente is het goed wanneer jongeren gedurende hun studententijd in Dongen blijven wonen, of wanneer jongeren na hun studentenperiode zich opnieuw in Dongen vestigen. Voorwaarden hiervoor zijn dat er goede openbaar vervoersvoorzieningen en voldoende geschikte woningen zowel in het koop- als in het huursegment beschikbaar zijn. Er is een open houding richting innovatieve en creatieve woonvormen voor starters. Het mogelijk maken van huisvesting in leegstaande gebouwen wordt bezien.’

Nou, ik zou zeggen: aan de slag, samen kansen pakken en bouwen aan Dongen, want Glorieux is werkelijk een parel in de wijk West I, een gebouw met ongekend veel (creatieve en innovatieve) mogelijkheden. Laten we met z’n allen zorgen voor fatsoenlijke en betaalbare woonruimte voor iedereen: mensen met een smalle en een dikke beurs, gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten en jongeren.

Bernadette Klerx

Reacties