Massaal protest tegen komst arbeidsmigranten in Glorieux

Foto:

Omwonenden van het voormalige broederhuis Glorieux zijn massaal in opstand gekomen tegen de plannen om op die plaats arbeidsmigranten te huisvesten. Meer dan 500 mensen hebben een petitie ondertekend; een bewonersdelegatie heeft die gisteren aan wethouder Bea van Beers overhandigd.

Door: Bernadette Klerx

In de petitie roepen wijkbewoners de gemeente en Leystromen, de eigenaar van het pand, op te stoppen met de huidige anti-kraakbewoning en de tijdelijke invulling met arbeidsmigranten. De bewoners willen dat het pand een vaste bestemming krijgt, die past bij de (maatschappelijke) status van het voormalige broederhuis. Als voorbeelden worden genoemd huisvesting voor senioren of starters. Enkele jaren terug heeft een aantal Dongenaren op eigen initiatief zelfs een compleet plan voor huisvesting voor ouderen uitgewerkt. Dat plan kreeg toen uiteindelijk geen vervolg.  De bewonersdelegatie benadrukt overigens dat zij niet tegen arbeidsmigranten is, maar wel tegen de grote concentratie (er wordt gesproken over bijna 100) in een woonwijk.

Het ‘probleem Glorieux’ speelt al een aantal maanden. Vorig jaar november ontstond onrust toen buurtbewoners zagen dat er allerlei (bouw)activiteiten rondom het gebouw plaatsvonden. Omdat er noch van de kant van Leystromen noch van de gemeente enige vorm van communicatie was, nam de onrust alleen maar toe.  Pas nadat buurtbewoners boos aan de bel hadden getrokken bij de gemeente werden in allerijl gesprekken over en weer belegd.

Voor voldongen feit gesteld
Leystromen liet op 6 november een brief bij bewoners bezorgen waarin zij meldde dat het Broederhuis per 1 november is verhuurd aan Bouwvast BV en dat die er arbeidsmigranten in wil huisvesten. Leystromen deelde ook mee dat het leegstandsbeheer van het gebouw per 1 november is overgedragen aan E&A, een uitzendbureau voor Poolse flexwerkers. Maar het kwaad was toen al geschied, want door de bewoners pas te informeren nadat er al zaken geregeld waren, voelden de bewoners zich voor een voldongen feit gesteld.

Ook de politiek begon zich inmiddels te roeren. André Vonk van het CDA liet weten zich behoorlijk te ergeren aan deze gebrekkige manier van communiceren. ‘Waarom krijgen bewoners pas informatie als er al zaken al geregeld zijn?’. En Vonk liet er geen misverstand over bestaan dat ook zijn partij liever had gezien dat ‘zo’n pand voor senioren of starters beschikbaar was geweest.’

Wijziging bestemming: mening bewoners belangrijk
Om de huisvesting van migranten mogelijk te maken moet de bestemming van het pand gewijzigd worden van ‘maatschappelijk naar ‘wonen’. En daarvoor is een vergunning nodig. Wethouder Van Beers heeft de raad in een eerder stadium al laten weten dat zij ‘veel belang hecht aan de mening van de omwonenden. Van Beers was ook bepaald niet blij met de onrust die ontstaan is als gevolg van slechte communicatie. ‘Wij hebben de initiatiefnemers meegegeven dat zij goed moeten communiceren over de tijdelijke situatie, de plannen voor de toekomst en dat wij eerst willen horen wat inwoners van het plan vinden, voordat wij hun verzoek in behandeling nemen,’ zo liet ze in de raadsvergadering van november nog weten.

Zaterdag inloop
Zaterdag is er van 11.00 tot 14.00 uur een inloop voor wijkbewoners in het broederhuis. De initiatiefnemers Leystromen, Bouwvast Beheer BV en E&A Uitzendbureau willen daar de bewoners rondleiden en tekst en uitleg geven over hun plannen.


Reacties

article
104248
Omwonenden van het voormalige broederhuis Glorieux zijn massaal in opstand gekomen tegen de plannen om
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190207/massaal-protest-tegen-komst-arbeidsmigranten-in-glorieux/
2019-02-07T13:41:32+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2019/02/07134056/glorieux1.png
D'n Ham Vandaag, Nieuws