Extra subsidie voor carnavalsactiviteiten voor 16-18-jarigen

Foto:

Gentlemen of Dongen, organisator van het carnaval voor de jeugd van 12-18 jaar, krijgt een stimuleringssubsidie van € 1.500 van de gemeente Dongen. Hiermee kunnen ze specifieke activiteiten en initiatieven opzetten om met name de groep jongeren van 16-18 jaar te bereiken. Horeca Dongen legt ook nog eens € 1.500 in.

Door Bernadette Klerx

Gentlemen of Dongen, een groep enthousiaste jongeren, organiseert al jaren het carnaval voor de jeugd in De Poort; met succes, maar de ervaring heeft de afgelopen jaren ook geleerd dat vooral 12-15 jarigen op dit feest afkwamen. De groep 16-18-jarigen dreigde een beetje buiten de boot te vallen. En dat vond ook de politiek jammer en zorgelijk.

Probleem is dat deze leeftijdsgroep in de horeca moeilijk wordt toegelaten vanwege het alcoholbeleid. Steeds meer horeca-gelegenheden hanteren een 18+ deurbeleid. Daarnaast voelen 16-18-jarigen zich minder thuis tussen brugklassers en onderbouwleerlingen. Per saldo blijven er voor hen dus weinig carnavalsmogelijkheden over. De gemeenteraad kaartte dit probleem vorig jaar al aan. Volkspartij Dongen-raadslid Colinda Blous vatte het toen kernachtig samen. “Hoe gaan wij ervoor zorgen dat ook deze groep een fijne carnaval heeft en niet op straat gaat hangen.” Burgemeester Starmans was het helemaal met de raad eens en beloofde met de horeca en Gentlemen om de tafel te gaan zitten om het mogelijk te maken dat ook deze specifieke doelgroep aan zijn trekken komt.

Speciaal programma
En dat gaat dan nu voor de eerste keer gebeuren. Gentlemen of Dongen zet ook deze carnaval op drie avonden – vrijdag, zaterdag en zondag – de deuren van De Poort weer wagenwijd open voor de jeugd van 12-18 jaar. Maar dit jaar is er voor het eerst een programma samengesteld met specifieke activiteiten en artiesten voor jongeren in de leeftijd van 16-18 jaar. Er komen artiesten die voor deze doelgroep interessant zijn en er is een DJ-contest gehouden.

Promotie
Het afgelopen jaar trok het jongerencarnaval in De Poort gemiddeld zo’n 250 bezoekers per avond. Zowel de jongeren als hun ouders en de vrijwilligers zijn zonder uitzondering enthousiast over de sfeer op deze avonden.

In de loop van de weken volgen er nog volop promotieactiviteiten waaronder een (verrassend) bezoek aan de doelgroep op het Cambreurcollege.

Reacties