Van Cranenbroek ziet af van nieuwbouw/ uitbreiding in Dongen

Foto: Google Streetview

De uitbreiding van Van Cranenbroek op industrieterrein Tichelrijt is van de baan. Het bedrijf heeft de gemeente Dongen laten weten dat zij de bestemmingsplanprocedure voor de verbouw en nieuwbouw wil stopzetten. Reden: de bezwaren van de Provincie en buurgemeente Oosterhout tegen de plannen.

Door Bernadette Klerx

De Provincie vindt onder meer dat de uitbreidingsplannen in strijd zijn met het regionaal Detailhandelsbeleid en dit standpunt baseert ze onder andere op een bezwaar van de gemeente Oosterhout. De gemeente Oosterhout is bang dat de grootscheepse uitbreiding van Van Cranenbroek een negatieve invloed heeft op de winkelgebieden in Oosterhout. Niet alleen door de omvang van de uitbreiding ( bijna een verdubbeling, van 8.000 naar bijna 16.000 vierkante meter), maar ook door een overlap van het assortiment.

Van Cranenbroek denkt dat ze weinig kans maakt om die bezwaren afdoende aan te vechten. Het bedrijf is er niet van overtuigd dat het verschil van inzicht tussen hen en de provincie overbrugd kan worden en ziet dan ook de nodige beren op de weg als ze de plannen toch zou doorzetten.  ‘Wij zijn ons ervan bewust dat het in het algemeen weinig vruchtbaar zal zijn om tegen de nadrukkeljike wens van de provincie te opereren, laat staan de juridische degens te kruisen met de provinvie. Daarom achten wij het – mede gelet op de kosten – niet langer verantwoord om nog aan dit project te blijven werken’, zo laat van Cranenbroek in een brief aan de gemeente weten.

Spijtig
Zowel de firma Van Cranenbroek als de gemeente Dongen zijn teleurgesteld over deze ontwikkeling.  ‘Wij betreuren het dat Van Cranenbroek dit besluit heeft genomen en vinden het jammer dat de gewenste ontwikkeling geen doorgang kan vinden. De verwachting was dat de Provincie naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de detailhandel kritischer zou kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Wij hadden echter niet verwacht dat de reacties op de plannen zo stevig zouden zijn. Wij zijn nog steeds van mening dat de beoogde ontwikkeling had gepast, zonder negatieve gevolgen voor naastgelegen buurtcentra en het centrum van de gemeente Dongen’, zo laten B&W in een brief aan de gemeenteraad weten.

En ook Van Cranenbroek laat weten dit besluit met spijt te hebben genomen. ‘Veel inwoners van Dongen en de regio hadden zich verheugd op de winkeluitbreiding en moderniseringsslag. Wij vinden het ook spijtig omdat wij jarenlang samen met professionele partijen en in goede samenspraak met de gemeente Dongen aan dit project hebben gewertk. Wij vinden oprecht dat het bestemmingsplan op een zorgvuldige en verantwoorde wijze is onderbouwd en dat deze uitbreiding veel voordelen had kunnen opleveren, ook op het gebied van de verkeersafwikkeling . Helaas is het zo dat de provincie tot een andere afweging komt en daar moeten wij ons bij neerleggen.’

De huidige activiteiten van Van Cranenbroek blijven overigens gewoon bestaan.

Reacties