Anti-kraakbewoners in Broederhuis Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

In het voormalige broederhuis Glorieux wonen op dit moment 10 anti-kraakbewoners. Dat zijn medewerkers van E&A, een uitzendbureau voor Poolse flexwerkers. E&A verzorgt het leegstandsbeheer van Glorieux, dat nog steeds eigendom is van woningcorporatie Leystromen uit Rijen.

Door Bernadette Klerx

Het is de bedoeling dat in Glorieux uiteindelijk 50 tot maximaal 99 arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden. Hoeveel personen dat er werkelijk zullen zijn, moet straks blijken uit de vergunningaanvraag, maar die is nog niet binnen bij de gemeente. Dat antwoordde wethouder Rolf Vullings op vragen van het CDA en de VVD. Vullings gaf deze toelichting bij afwezigheid van wethouder Bea van Beers, die Glorieux in haar takenpakket heeft.

Enkele weken geleden ontstond er grote onrust bij omwonenden, toen er in en rondom het voormalige broederhuis allerlei bouwactiviteiten plaatsvonden. Omdat er noch van de kant van Leystromen, noch van de kant van de gemeente enige vorm van communicatie kwam, trokken verontruste buurtbewoners bij wethouder Bea van Beers aan de bel. In allerijl werden er bewonersbrieven opgesteld en vonden er diverse gesprekken plaats met alle belanghebbenden. Of die de onrust weg hebben kunnen nemen, moet nog blijken.

Om huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken is een vergunning nodig. De bestemming van het pand moet namelijk gewijzigd worden van ‘maatschappelijk’ in ‘wonen’. Die vergunningaanvraag is bij de gemeente nog niet binnen. Voor de huisvesting van anti-kraakbewoners is geen bestemmingswijziging nodig.

GGZ-woningen Heuvelstraat voor particuliere markt
Het CDA wilde ook nog opheldering over de bouwactiviteiten bij de leegstaande Jan Wier woningen aan de Heuvelstraat. Raadslid André Vonk : ‘Bewoners hebben ons daarover aangesproken. Wij hebben gehoord dat de bouwactiviteiten gaan om de aanleg van gas, water en licht om er zelfstandige wooneenheden van te maken. Omdat ook hier omwonenden niet geïnformeerd zijn, willen wij van het College horen wat er met de eigenaar van de woningen is afgesproken en voor welke doelgroep deze woningen worden aangepast’. Wethouder Rolf Vullings had niet veel woorden nodig om duidelijkheid te verschaffen. ‘GGZ heeft deze woningen verkocht; ze worden op dit moment gerenoveerd en zijn straks bestemd voor de particuliere markt. Ik zal er bij de relatiemanager van GGZ nog eens op aandringen om met de buurt te communiceren’, zo beloofde de wethouder.

Reacties

Cookieinstellingen