Onderzoek naar gevolgen uitbreidingsplannen Van Cranenbroek en Avri

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen gaat half januari met de gemeente Oosterhout en de werkgroep retail van de provincie om de tafel zitten om de uitbreiding van Van Cranenbroek en de mogelijke uitbreiding bij Avri nog eens goed te bespreken. Het gaat dan vooral om de impact die dit soort grootscheepse uitbreidingen hebben op de detailhandel in de winkelgebieden van Oosterhout en Dongen.

Door Bernadette Klerx

Dat antwoordde wethouder Bea van Beers op vragen van de VVD. De partij was bezorgd over de moeizame gang van zaken rondom de uitbreidingsplannen van Van Cranenbroek, zeker nu volgens de VVD ook uitbreidingsplannen bij Avri in de maak zijn.

‘Enkele maanden geleden hebben wij kennis genomen van de lastige discussie tussen de gemeente Dongen en Oosterhout over de vergunningaanvraag voor uitbreiding van Van Cranenbroek. Er zou sprake zijn van onvoldoende communicatie en de gemeente Oosterhout heeft bezwaren kenbaar gemaak. We zijn nu enkele maanden verder. Wij hebben gehoord dat ook in de gemeente Oosterhout plannen zijn voor uitbreiding bij Avri . Wij hebben begrepen dat de werkgroep detailhandel van de Provincie Noord-Brabant beide gemeenten heeft uitgenodigd onderzoek te doen naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de plaatselijke middenstand. Wat is de stand van zaken?, zo wilde VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans weten.

‘Eind mei zijn wij al bij de provincie geweest en die heeft ons toen een aantal vragen gesteld. Ze wilde vooral een betere onderbouwing van de gevolgen en impact van zo’n uitbreiding voor de plaatselijke winkeliers. Wij zijn voortdurend in gesprek met Van Cranenbroek over de voortgang. En ook met de gemeente Oosterhout hebben wij veelvuldig contact over allerlei zaken. Maar over Van Cranenbroek en Avri hebben we half januari een bestuurlijk overleg met Oosterhout en de provincie Daarna kan ik u meer vertellen, ‘ liet wethouder Van Beers weten.

Reacties