Omwonenden willen duidelijkheid over bestemming Glorieux

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Begin volgende week valt er bij de bewoners in West 1 een informatiebrief in de bus over de plannen voor het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan. Dit op aandringen van een aantal wijkbewoners.  Dat is het resultaat van een gesprek tussen wethouder Bea van Beers en een afvaardiging van bewoners dat afgelopen dinsdag plaatshad.

Door: Bernadette Klerx

In dat gesprek hebben omwonenden hun zorgen geuit over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. De bewoners zijn bang voor mogelijke overlast, de veiligheid en beheersbaarheid en het tijdelijk karakter van de situatie, waardoor de bestemming van het pand in de toekomst onzeker blijft. Om zekerheid over de toekomstige bestemming te krijgen hebben ze bij de wethouder ook aangedrongen op een gesprek met de initiatiefnemers : Leystromen, Bouwvast BV en Uitzendbureau E&A. Dat gesprek vindt binnenkort plaats.

Gebrek aan communicatie
De zaak kwam aan het rollen toen buurtbewoners enkele weken geleden volop (bouw)activiteiten zagen bij het voormalige Broederhuis. Navraag van bewoners leerde dat Leystromen het gebouw aan het verbouwen en opknappen was om geschikt te maken voor 10 anti-kraakbewoners. Tijdelijk dan, want het gebouw is inmiddels verhuurd aan Bouwvast Beheer BV en die wil er arbeidsmigranten in gaan huisvesten. Het gaat om medewerkers van E&A, een uitzendbureau voor Poolse flexwerkers. Omwonenden trokken vervolgens bij wethouder Bea van Beers aan de bel. Die was niet blij met alle onrust en drong bij Leystromen aan op een goede communicatie met de omwonenden, want daar schortte het op alle fronten aan.

En dat gebrek aan communicatie was ook precies waar CDA-raadslid André Vonk gisteren tijdens de raadsvergadering zijn ongenoegen over uitsprak. ‘Waarom krijgen bewoners pas informatie als er al zaken geregeld zijn’, zo wilde het raadslid weten. Hij doelde daarmee op de brief die Leystromen op 6 november bij de omwonenden liet bezorgen en waarin ze meldt dat er per 1 november andere huurders zijn. Daarmee stelt ze de bewoners dus voor een voldongen feit.

Vonk sneed ook nog een ander probleem aan: ‘Het pand heeft nu de bestemming ‘maatschappelijk’. Als daar arbeidsmigranten in gehuisvest worden, moet de bestemming gewijzigd worden in ‘wonen’. Nou, wij hadden liever gewild dat zo’n pand voor senioren of starters beschikbaar was geweest.’

Wethouder Van Beers: ‘Mening omwonenden is heel belangrijk’
Wethouder Van Beers benadrukte nog maar eens dat het College absoluut nog geen besluit heeft genomen. ‘En er ligt ook nog geen verzoek tot bestemmingsplanwijziging. ‘We hebben naar de initiatiefnemers wel aangegeven dat wij veel belang hechten aan de mening van de omwonenden. Toen wij signalen kregen van de onrust bij bewoners hebben wij ook meteen actie ondernomen.

Wij hebben de initiatiefnemers meegegeven dat zij goed moeten communiceren over de tijdelijke situatie, de plannen voor de toekomst en dat wij eerst willen horen wat inwoners van het plan vinden, voordat wij hun verzoek in behandeling nemen.’

Reacties

article
102114
Begin volgende week valt er bij de bewoners in West 1 een informatiebrief in de
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20181116/omwonenden-willen-duidelijkheid-bestemming-glorieux/
2018-11-16T08:33:03+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/11/06191609/glorieuxnieuw.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws