Column Bernadette Klerx: TUF Recycling, hoofdpijndossier met onzekere afloop

Foto:

Bernadette Klerx is politiek verslaggever van dongen.nieuws.nl. In haar nieuwste column kijkt zij terug op het debat ove TUF Recyucling van afgelopen donderdag en vooruit naar een onzekere toekomst in dat dossier.

TUF Recycling: hoofdpijndossier met onzekere afloop
Wordt TUF na de energieproblematiek in De Beljaart het volgende hoofdpijndossier voor de gemeente Dongen? Het heeft er alle schijn van; de debatten in de gemeenteraad van afgelopen donderdag hebben dat vervelende gevoel niet echt weg kunnen nemen. Een volgepakte publieke tribune was er getuige van hoe burgemeester Marina Starmans nog eens uitvoerig uit de doeken deed welke (wettelijke en juridische) stappen de gemeente al drie jaar lang gezet heeft om TUF weer op het juiste pad te krijgen.

En volgens de burgemeester had dit niet veel anders gekund. Ze gaf toe dat ‘achteraf gezien op sommige momenten misschien andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden’. Maar echte fouten heeft de gemeente niet gemaakt, niet in het vergunningentraject en ook niet bij de handhvaving, zo liet ze de raad nog eens onomwonden weten.
VVD, PvdA en VPD steunden haar. Maar D66 en het CDA dachten daar toch duidelijk anders over. Vandaar ook het verzoek om een interpellatiedebat, maar of dat de antwoorden heeft gebracht waarop de partijen gehoopt hadden? Dat zeker niet, want beide partijen hielden niet echt een tevreden gevoel over aan het debat, dat in feite ook geen nieuwe informatie of andere inzichten opleverde.

Hoe nu verder?
Inmiddels is de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen en of het anders had gemoeten eigenlijk al verdrongen door de vraag: Hoe nu verder?’ Want dat is het eerstvolgende probleem dat de gemeenteraad op z’n bordje krijgt.
TUF heeft jarenlang de regels aan zijn laars gelapt en zich niets aangetrokken van waarschuwingen en dwangsommen; de brand heeft een deel van het bedrijf verwoest en daar kan niemand meer iets aan veranderen. De situatie is zoals hij is en daar moet de gemeenteraad straks mee ‘dealen’.

Daarbij zijn twee scenario’s mogelijk: TUF gaat het alsnog redden (bijvoorbeeld door een bedrijfsovername) of TUF gaat failliet en laat de gemeente Dongen (en de inwoners) financieel en misschien ook op milieugebied met de gebakken peren zitten.

Alarmbellen
En dat baarde CDA en D66 grote zorgen. De alarmbellen gingen nog harder rinkelen toen de burgemeester aangaf dat ze op dit moment geen enkele betrouwbare inschatting kon maken van de eventuele kosten.
‘Laten we dan voorlopig alle nieuwe investeringen van boven de € 100.000 op pauze zetten totdat we inzicht hebben in deze kosten’ stelden CDA en D66 en ook Ouderenpartij in een motie voor. Maar dat ging VVD, PvdA en Volkspartij Dongen net een stap te ver.

Nieuw financieel debâcle?
Is de angst van CDA en D66 voor een nieuw financieel debacle overdreven? Ik denk het niet. Als de burgemeester aangeeft dat ze nog geen enkele inschatting kan maken van kosten, is dat toch wel extra reden om voorzichtig te zijn. Want als TUF failliet gaat, praten we hier niet over enkele tienduizenden euro’s. Nee, het gaat minimaal om tonnen, maar nog waarschijnlijker is dat het in de miljoenen kan gaan lopen. Althans volgens deskundigen in het tv-programma Zembla.
Hoe dan ook, het is niet onverstandig om alvast rekening te houden met financiële tegenvallers op dit dossier. Blijkt het straks allemaal met een sisser af te lopen, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. We hebben nog wel een goed gevulde spaarpot, maar de bodem daarvan zou door zo’n dossier wel eens sneller in zicht kunnen komen dan gewenst.

Pijnlijke beslissingen
De waarschuwing van het CDA dat er straks pijnlijke beslissingen genomen moeten worden, is dan misschien wat voorbarig, maar zeker niet irreëel. Ook al liet burgemeester Starmans er geen misverstand over bestaan dat de gemeente er alles aan blijft doen om TUF verantwoordelijk te stellen voor de kosten. Dit om te voorkomen dat de gemeente en de inwoners de dupe worden en letterlijk de rekening gepresenteerd krijgen voor het probleem van dit bedrijf.
Maar of dit een realistische optie is? Het bedrijf TUF bestaat nog steeds. De kans dat ze de opgelegde dwangsommen betaalt en de vergunning op orde brengt, is in theorie nog steeds aanwezig . Maar de ontwikkelingen gedurende het hele handhavingstraject en de houding van TUF om regels aan de laars te lappen en dwangsommen te negeren, voorspellen niet veel goeds.

Recente overnamepogingen zijn op het laatste moment gestrand omdat betrokken partijen tegen te veel onzekerheden aanliepen om tot een sluitend businessmodel te komen. De kans dat ‘het allemaal nog goed gaat komen’, is dus wel heel erg klein.

Donkere wolken
Het getuigt daarom van meer realiteitszin om uit te gaan van het zwartste scenario en dat is dat TUF failliet gaat en de gemeente voor (een groot deel van) de kosten gaat opdraaien. En dat gaat dan de inwoner ook raken. Of dat gaat gebeuren en hoe, dat zal in de loop van de maanden of wellicht jaren, duidelijker gaan worden. Laten we hopen dat de raad dan eensgezind gaat optrekken bij de oplossing van dit probleem en zich niet te veel laat leiden door de tegenstelling coalitie-oppositie.

De zwarte rookpluimen mogen dan inmiddels opgetrokken zijn, de donkere wolken blijven voorlopig nog even boven ons dorp hangen.

Bernadette Klerx

Reacties