Burgemeester Starmans spreekt over de brand

Foto:

Tijdens een persgesprek maandagmiddag op het gemeentehuis gaf burgemeester Marina Starmans uitleg over het verloop van aanpak van de brand die afgelopen donderdag een deel van het bedrijf TUF Recycling in de as legde. Tevens ging zij in op de ontstane situatie rondom het veelbesproken kunstgrasverwerkingsbedrijf.

“Ik was thuis toen de brand uitbrak en zag de hoeveelheid rook. Ik had toen al de vrees dat het om TUF Recycling zou gaan want we wisten dat er bij een brand daar sprake zou zijn van enorme rookontwikkeling. Ik ben meteen in de auto gesprongen en naar het gemeentehuis gereden. We beseften al snel dat we met een crisissituatie te maken hadden en hebben in het gemeentehuis meteen een crisiscentrum ingericht. Daar hebben we in overleg met brandweer, politie OM, mensen van Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) gedurende de avond steeds de ontwikkelingen gevolgd en daarop acties ondernomen. Er is bij diverse metingen gebleken de roetneerslag als gevolg van de brand bij TUF Recycling niet geleid heeft tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid en milieu en dat was onze eerste zorg.”

De oorzaak van de brand van afgelopen donderdag is nog niet bekend. “Dat ligt nu bij het Openbaar Ministerie, zij doen onderzoek. Het bedrijf is tot nader order gesloten. Het is sowieso niet veilig op dat terrein omdat de constructie van het gebouw zwaar aangetast is. De temperatuur is tijdens de brand opgelopen tot wel duizend graden. Het was zo heet dat er vrijwel geen bluswater is weggelopen. Het water verdampte gedeeltelijk en een ander deel verdween in het zand wat er lag. Het is nog maar de vraag of de oorzaak ooit achterhaald wordt” aldus Starmans

NL Alert en luchtalarm
Vele Dongenaren ontvingen afgelopen donderdagavond een NL Alert, anderen weer niet.  Op de vraag hoe dat kan antwoordt een medewerkster van NL Alert: “Er wordt in zo’n geval een bepaalde cirkel uitgezet rondom het gebied waar de brand plaatsvindt en waarop de brand impact heeft. Het is dus niet zo dat het hele dorp dan meteen een NL Alert ontvangt.” Het feit dat de alerts op verschillende tijdstippen werden ontvangen heeft volgens haar te maken met de telefoon die de ontvanger heeft. “Dat kan variëren. Je ziet dat bijvoorbeeld ook als je naar het buitenland gaat en van je provider een mededeling krijgt dat je in een ander gebied terecht gekomen bent. Verschillende telefoons pikken die signalen ook op verschillende momenten op.”  Over het feit dat het luchtalarm niet afging zegt burgemeester Starmans: ‘Dat ligt bij de Veiligheidsregio, zij bepalen of en wanneer zij dat nodig achten.”

Overtredingen
De afgelopen jaren is TUF al vele malen besproken in de Dongense politiek. De gemeente ligt al lange tijd in de clinch met het bedrijf over het overtreden van de richtlijnen van de vergunning en heeft inmiddels al voor 100.000 euro aan dwangsommen opgelegd gekregen waarvan tot nu toe slechts 2.000 euro betaald is. “Ik sta  nog steeds achter alle bestuursrechtelijke stappen die gezet zijn richting het bedrijf TUF Recycling” aldus burgemeester Starmans. “Zo’n traject neemt gewoon veel tijd in beslag. Het is dus niet waar dat we al veel eerder hadden kunnen ingrijpen. Er is steeds een wettelijke termijn waarmee je rekening moet houden waarin een partij kan reageren. Dat hebben we steeds gevolgd.” De eerste brief waarin een dwangsom opgelegd werd aan TUF Recycling dateert van september 2017, de eerste gedocumenteerde controle van oktober 2016.

Afgelopen vrijdag meldde TUF directeur Anneleen van Trimpont bij RTL Nieuws  dat het bedrijf de afgelopen twee maanden intensief contact gehad heeft met de burgemeester en de gemeente. Een oplossing zou héél dichtbij zijn. Burgemeester Starmans herkent zich niet in die woorden: “van intensief contact is zeker geen sprake.”

Dwangsom
Onlangs stuurde de gemeente een deurwaarder naar TUF Recycling BV om het traject van dwangsommen af te ronden. Ook is de procedure in gang gezet voor het opleggen van een last onder bestuursdwang. “Dat is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Dat betekent dat het bedrijf in kunstgrasmatten de dwingende opdracht krijgt om de inrichting van beide bedrijfsterreinen terug brengen naar de vergunde situatie. Doet men dat niet dan grijpt de gemeente in. De kosten van deze operatie zal de gemeente dan verhalen op TUF. Er verandert ook niets aan de dwangsommen die het bedrijf opgelegd zijn.”

Staatssecretaris
Inmiddels heeft het College zich ook tot de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gewend. “Dit is een landelijk probleem. De gemeente volgt de regels die er zijn en kijkt alleen of het bedrijf volgens de regels van de vergunning handelt. Het feit dat bij TUF de kunstgrasmatten niet zijn verwerkt terwijl daar wel voor is betaald is een zaak voor de landelijke overheid. Die zou deze zaken moet controleren” aldus burgemeester Starmans

 

 

Reacties