Bouw IKC Dongen-Vaart stilgelegd

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De bouw van het nieuwe IKC in Dongen-Vaart is stilgelegd op last van de gemeente. Reden is het feit dat het bouwwerk een paar meter te ver naar achter is gesitueerd t.o.v. de verleende vergunning. Het  IKC in aanbouw  is onder meer het nieuwe onderkomen voor Basisschool Sint Agnes.

Max Verhoeven, directeur van bouwheer Stichting Initia legt uit: “Op 13 augustus is stichting Initia door de gemeente op de hoogte gebracht over het  feit dat de nieuwbouw van de toekomstige IKC Dongen Vaart niet helemaal op de juiste plek staat. Dat was geconstateerd door een medewerker Bouw & Handhaving. Die mededeling kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. We kregen te horen dat het gebouw afwijkt af van de verleende omgevingsvergunning, het  staat te ver naar achter staat t.o.v. de voorgevelrooilijn. Nader onderzoek geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Toen dit geconstateerd is zijn alle bouwwerkzaamheden stilgelegd.” aldus Verhoeven

“Wij zijn daarop meteen in overleg gegaan met de aannemer en de architect en hebben moeten constateren dat er inderdaad een fout is gemaakt. Een fout die hersteld moet worden. De nieuwbouw dient  in overeenstemming gebracht te worden met de door de gemeente verleende omgevingsvergunning. We hebben de afgelopen twee weken met de architect en de aannemer veelvuldig overleg gevoerd om te komen tot een oplossing. We denken dat we daar nu een heel eind mee zijn en zullen dat bespreken met de gemeente  als vergunningverlener. We willen snel weer aan de slag.”

Qua planning ziet Verhoeven vooralsnog geen ernstige problemen. “We praten hier eerder  over een uitstel van weken dan van maanden. We lagen zo’n drie weken voor op schema toen de bouw stilgelegd werd en we hopen dat we binnen enkele weken weer kunnen beginnen. De originele oplevering stond gepland in februari 2019 en als het een beetje meezit lopen we op dat schema niet ver uit. Dat zou dan betekenen dat het IKC en de zaken die er omheen gepland zijn zoals het dorpsplein op de plek van de huidige Agnesschool rond het begin van het volgende schooljaar klaar zouden moeten kunnen zijn. De buurtbewoners en overige betrokkenen worden door Initia op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen.”

Rollen tijdens bouw IKC Dongen-Vaart
Het schoolbestuur treedt op als bouwheer. Dit houdt in dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van het project binnen de kaders en uitgangspunten zoals overeengekomen met de gemeente. Als bouwheer is het schoolbestuur tevens verantwoordelijk voor de communicatie met leerlingen/ouders, buurtbewoners en andere belanghebbenden. De gemeente Dongen is als financier van het project verantwoordelijk voor het bewaken van de maatschappelijke middelen. Ook heeft de gemeente een publiekrechtelijke rol voor wat betreft het verstrekken van de omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijzigingen.

foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

 

Reacties