Plannen voor aanpassingen in centrum en park in beeld

Foto:

De komende anderhalf jaar zal het centrum van Dongen, en dan met name het gedeelte Park vredeoord, Wilhelminaplein, de Willem Dreeslaan en alle parkeerplaatsen een ware metamorfose ondergaan. Wethouder Rolf Vullings presenteerde maandagmiddag de plannen. De eerste werkzaamheden beginnen in het najaar.

Uitgangspunten ontwerp
Bij het maken van een ontwerp voor de Dr. Willem Dreeslaan, Looiershof, Park Vredeoord, Wilhelminapark en Nieuwstraat vormde de ‘Visie op het park en het Wilhelminaplein’een belangrijk uitgangspunt. Het gebied is benaderd als een verbindende, groene schakel tussen de andere gebieden in het centrum, met De Cammeleur als centraal middelpunt. De kosten van het totale project bedragen 3,6 miljoen euro.

Park Vredeoord en Wilhelminaplein:
• Park Vredeoord en het Wilhelminaplein worden meer een eenheid. De tussenliggende Nieuwstraat wordt omgevormd tot een fiets- en voetpad uitgevoerd in half verharding. Hierdoor ontstaat een groen hart met ruimte voor ontmoeting en evenementen.
• De kapel in de Nieuwstraat krijgt meer aandacht. De beplanting wordt verwijderd en rondom de kapel wordt half verharding aangebracht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld Dodenherdenking en de 5 mei-viering.
• Het trottoir rondom het Wilhelminaplein wordt vervangen door een lage groenstrook. Er blijft voldoende open ruimte om evenementen te kunnen houden. Het gras blijft gehandhaafd, maar wel in een speciale constructie zodat de belastbaarheid groter wordt.
• Tussen de woning en het parkeerterrein op het Wilhelminaplein wordt een deel voor natuurlijk spelen ingericht.
• De parkeervoorziening wordt aangelegd in een kwart cirkel, waardoor de uitstraling vriendelijker wordt en de parkeerplaatsen gevoelsmatig dichter bij de winkels komen te liggen. Dit parkeerterrein kan eveneens voor evenementen worden gebruikt.
• Het park wordt van nieuwe verlichting en meubilair voorzien. Samen met Stichting Parkplezier wordt hierin nog een keuze gemaakt. De paden worden vervangen door een type half verharding dat ook bij het parkeerterrein voor Brasserie Winkk is toegepast. Daarmee krijgen de paden in het park en op het Wilhelminaplein dezelfde uitstraling.

Klik op de beelden om te vergroten

 

Dr. Willem Dreeslaan, Looiershof en Nieuwstraat:
• De parkeerplaatsen op het Looiershof worden efficiënter ingericht. Ze kunnen in één vloeiende route benaderd worden, zodat niet telkens via de Dr. Willem Dreeslaan naar het volgende deel gereden hoeft te worden.
• De huidige rijweg voor de Albert Heijn wordt voetgangersgebied.
• In de omgeving van de flat aan de Dr. Willem Dreeslaan (nabij de Hoge Ham) worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook de bocht in de rijweg wordt aangepast, zodat de situatie ter plaatse overzichtelijker wordt.
• Het Looiersplein en De Cammeleur worden beter met elkaar verbonden. Er komen goed verlichte looproutes. Tussen de appartementgebouwen aan de Dr. Willem Dreeslaan komt een zogeheten loper richting het park: een voetpad in een afwijkende kleur.
• Het materiaal en het kleurgebruik van de bestrating en het meubilair sluiten aan bij de eerder opgeknapte centrumdelen Hoge Ham, Looiersplein, Sint Josephstraat en Binnenhoven. Daarmee wordt het uniforme ‘dorpse karakter’ doorgezet.

Klik op de beelden om te vergroten

Groenvoorziening
Voor Park Vredeoord is een bomenbeheerplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke bomen als toekomstboom zijn aangemerkt en welke bomen beter gekapt kunnen worden voor een duurzame instandhouding van het park. Over dit onderwerp is nog overleg gaande met Stichting Parkplezier. Op een later moment wordt hiervoor een apart communicatie- en inspraaktraject opgezet.

Planning
Nu het ontwerp gereed is, kan de realisatie ervan ter hand worden genomen. Om de overlast in dit deel van het centrum zoveel mogelijk te beperken, moet de planning van de uitvoering zorgvuldig gebeuren. Daarom is het ontwerp in zes uitvoeringsdelen gesplitst. Uitgangspunten bij de planning waren de volgende aspecten:
– Een deel van de parkeerplaatsen moet bereikbaar blijven. Niet alle parkeervoorzieningen kunnen in één keer worden aangepakt.
– In verband met de feestdagen en de drukte bij winkeliers zijn er geen werkzaamheden in november en december gepland.
– Als het Wilhelminaplein (de straat) wordt aangepakt, moet de Nieuwstraat als alternatieve route te gebruiken zijn en vice versa.
– Bij de planning wordt rekening gehouden met evenementen. De aanpak van Park Vredeoord en het Wilhelminaplein dient buiten de periode van het Oranjeparkfestival, de kermis en DongenIce plaats te hebben.

Bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot de planning die in oktober 2018 aanvangt met werkzaamheden in de Dr. Willem Dreeslaan en afgesloten wordt in april 2020 met het parkeerterrein aan het Looiershof (Albert Heijn). Zie hieronder de volgorde van aanpak.

Reacties