Ruimte voor het onderwijs in ‘De Beljaart’

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur houdt wijkraad De Beljaart haar openbare jaarvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in de Heilig Hart School, Schoolstraat 3.

In de jaarvergadering zet de wijkraad uiteen waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en wat de ambities voor de komende periode zullen zijn. Daarnaast zal de avond in het teken staan van ‘Ruimte voor onderwijs’ Nieuwbouw Heilig Hart School Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad voor de wijken ‘De Biezen’ en ‘De Beljaart’ gekozen voor twee Integrale Kind Centra (IKC’s). Voor de Beljaart is Stichting Initia aangewezen als ‘Bouwheer’.

Initia is het bestuur van onder andere de Heilig Hart School. De heer Jeffrey van Oursouw (Directeur HH-school) zal een presentatie geven over de plannen. Ook is een vertegenwoordiger van de gemeente uitgenodigd. De wijkraad is benieuwd naar uw mening

Vervolgens zal de wijkraad uw ideeën/mening vragen over in elk geval de volgende punten:

• Bereikbaarheid en ontsluiting
• Toekomstbestendigheid van de school / gebouw
• Bredere inzetbaarheid van gebouw en terrein t.b.v. de wijk
• Planning

… Niet alleen een thema voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van belang voor ons allemaal. De school is het hart van de wijk. Huidige en toekomstige bewoners zijn allen van harte welkom.

Reacties