Stichting Buurtpreventie ’s Gravenmoer vierde eerste lustrum

Foto: Piet Eelants/ dongenhomespot

Eind 2012 gingen in s Gravenmoer al stemmen op om iets te doen om de veiligheid van de bewoners van het dorp te verhogen en om hun eigendommen te beschermen. Er was ook aanleiding toe. Een aantal inbraken in een bepaalde wijk was opvallend hoog.

In Klein-Dongen was al een vorm van buurtwacht. De dorpsraad van ’s Gravenmoer nodigde de deelnemers daarvan uit en liet zich informeren over ook de mogelijkheden een derelijk initiatief ook in ’s Gravenmoer op te starten. Er was meteen al veel belangstelling van een aantal dorpsgenoten die later de koppen verder bij elkaar hebben gestoken.

Het was toenmalig wethouder Bas Evegaars die in mei 2013 tijdens de eerste vergadering van de latere Stichting Buurtpreventie de eerste praktische spullen overhandigde zoals hesjes, zaklampen en een bedrag van € 400.- om de activiteiten van de groep op te starten. Ook het RABO stimuleringsfonds was bereid om een leuk bedrag in de kas te stoppen. Op 21 mei 2013 werd de initiatiefgroep in aanwezigheid van de wethouder officieel de Stichting buurtpreventie ’s Gravenmoer. In de vijf jaren die sindsdien verstreken zijn, is er van alles gebeurd. Zo kwam er onder meer samenwerking met de politie tot stand. Een welkome partner natuurlijk .

Zaterdag vierde de Stichting Buurtpreventie haar eerste lustrum op het terrein van de plaatselijke brandweer. Burgemeester Marina Starmans was aanwezig bij de festiviteiten en verrichte de opening er van. Zij feliciteerde de deelnemers van de groep en zei er van overtuigd te zijn dat preventie helpt. “Sinds 2017 is er in ’s Gravenmoer niet meer ingebroken en da’s al lang geleden”  sprak Starmans. De burgemeester prees de groei van de groep die het in het begin met 9 mensen moest doen. Nu bestaat de stichting uit 47 actieve mensen.

Er waren diverse demonstraties te zien van politie, EHBO en de brandweer samen met de jeugdbrandweer. Voor de kinderen was er ook van alles te beleven. Zo was er gelegenheid om je te laten schminken er stond er een springkussen. Er werd ook actie gevoerd om vrijwilligers te bewegen actief mee te doen in de groep. Leuk was ook een ritje in een huifkar door het dorp . Als extra en veel geprezen door het aanwezige publiek liep ’s Gravenmoers beste en bekendste zanger Henk Snijders rond als de rechtshandhaver Janvier uit Les Miserables.

Met dank aan: Piet Eelants/dongenhomespot

Reacties