Lintjesregen: Koninklijke Onderscheiding voor 10 Dongenaren

Foto:

Vanochtend was het overal in het land tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. Ook dit jaar had het de Majesteit behaagd om een paar Dongenaren te onderscheiden voor hun bijzondere verdiensten en inzet voor de gemeenschap. Maar liefst tien inwoners van de gemeente Dongen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Deze onderscheidingen werden bij de gedecoreerden thuis uitgereikt of op locaties waar de gelukkigen naartoe “gelokt” waren onder valse voorwendselen. Ze waren dan ook totaal verrast waren met het bezoek van de delegatie, bestaande uit Burgemeester Marina Starmans, de drie wethouders en de gemeentesecretaris.

De gedecoreerden

Dhr. Hubert Broeders
Hubert Broeders is al jarenlang hét gezicht van de Stichting Dongense Jeugdraad. Een organisatie die jaarlijks activiteiten organiseert voor meer dan1300 kinderen. De Stichting beoogd dat ieder kind mee kan doen aan de Zomer- en Winterspelen (lage inschrijfkosten, rekening houdend met religie etc.). Op een zeer jonge leeftijd heeft Hubert bestuurlijke vrijwilligers activiteiten ontplooid voor de Dongense samenleving. .

Dhr. Kees van der Made  en mevrouw Marianne van der Made – van Gils 
De heer Van der Made speelt al ruim 44 jaar een grote rol binnen de Katholieke gemeenschap van de gemeente Dongen. Grote waardering heeft het gemeentebestuur voor zijn rol bij de verkoop van de H. Hubertuskerk, zijn rol tijdens de vluchtelingenproblematiek (opvang van vluchtelingen) en zijn bestuurlijke kwaliteiten.

Mevrouw Van der Made- van Gils is al 44 jaar de steun en toeverlaat van de R.K. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart. Ook bij zorgcentrum De Volckaert draagt zij haar steentje bij. De duur en intensiteit van haar vrijwilligerswerk zijn uitzonderlijk te noemen.
Mevrouw van der Made, neemt samen met haar man, een belangrijke maatschappelijke rol in binnen de gemeente Dongen. Samen bieden zij een helpende hand aan iedereen die dat nodig heeft.

Dhr. Wil van Gils 
De heer Van Gils is DE duizendpoot voor alle ouderen in de gemeente Dongen maar ook voor een grote groep mensen met psychische problemen. De Stichtingen binnen de gemeente voor deze groep kwetsbare mensen hebben in de heer Van Gils een zeer gewaardeerde steunpilaar gevonden. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan en het aantal uren dat hij wekelijks aan zijn vrijwilligersactiviteiten besteed is indrukwekkend.

Dhr. René Heijboer 
De heer Heijboer is een actieve persoonlijkheid binnen de kern ’s Gravenmoer van de gemeente Dongen. Gedurende 25 jaar bestuurslid van de heemkundekring Des Graven Moer, 20 jaar vicevoorzitter van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer en nu nog steeds vrijwilliger en al ruim 20 jaar secretaris van de Cantorij waarin hij niet alleen de zakelijke kant op zich neemt maar ook de pastorale zorg draagt voor de koorleden.

Dhr. Bart van Kerkhof 
Bart van Kerkhof is al sinds jaar en dag de aanjager/stimulator van menig Dongens evenement. Zijn inspanningen om ook de jeugd te enthousiasmeren voor het verenigingsleven en daarmee ook het vrijwilligerswerk, werpt duidelijk zijn vruchten af. Hij is oprichter en oud-bestuurslid van het Oranjecomité en het Oranjeparkfestival, en organisator van de Dongense Dorpsquiz, vrijwilliger van allerlei carnavalsactiviteiten en zit in het bestuur van de Blazers Compagnie Dongen. De inzet van Bart , zowel qua duur als intensiteit, zijn bewonderingswaardig te noemen.

mevrouw  Riet Klijs 
Mevrouw Klijs is een mantelzorger pur sang. Zij heeft in de seniorenflat Jonckerbosch een waardevolle rol ingenomen. Mevrouw Klijs geeft, sinds 2000, de 50-tal bewoners van de flat de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen, zij verzorgd terminale bewoners zodat zij thuis kunnen sterven en neemt door praktisch handelen veel zorgen weg bij haar medebewoners (boodschappen, ritjes naar het ziekenhuis etc.)

mevrouw Nelly de Geus- de Laat
Mevrouw De Geus- de Laat is al meer dan 26 jaar actief als vrijwilligster in de kern ’s Gravenmoer. Als bestuurslid bij de heemkundekring Des Graven Moer, als bestuurslid bij de Stichting Open Bejaardenwerk ’s Gravenmoer, als vrijwilligster bij de Oranjevereniging en als wijkhoofd en collectant voor het Diabetesfonds. Mevrouw De Geus heeft zich op allerlei manieren verdienstelijk gemaakt, een typisch voorbeeld van een stille maar onmisbare kracht.

mevrouw Ria de Vries – van der Mee
Mevrouw De Vries is ruim 21 jaar een actieve vrijwilligster bij De Zonnebloem en sinds 1998 vrijwilligster bij De Volckaert waar zij meerdere malen per week dementerende ouderen ondersteunt. Mevrouw De Vries is heel wat uurtjes te vinden op de locatie Jasmijnhof voor de bereiding van de warme maaltijd, het ondersteunen bij de muziekmiddag of de gymnastiek. Altijd rekening houdend met de wensen en beleving van de bewoners.

Dhr. Ruud Jansen 
De heer Jansen is sinds 2002 vrijwilliger bij het Oranje Comité en is (mede)oprichter van het Oranjeparkfestival waar híj tegenwoordig verantwoordelijk is voor de techniek. Ruud Jansen is, met zijn ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit, een voorbeeld die een aanstekelijke werking heeft. Bij de Harmonie is de heer Jansen sinds 2003 de beheerder van het instrumentarium, voor de Zomerspelen heeft hij zich van 1982 tot 2002 ingezet, eerst als jeugdleiding en later als hoofdleiding. Hij is betrokken bij ontwikkelingsprojecten in Brazilië, zit in het bestuur van De Blazers compagnie Dongen en is vrijwilliger bij de Stichting Peeënstekers.

Later meer foto’s

Reacties