Formateurs: 17 mei streefdatum nieuw college

Foto:

De onderhandelingsgesprekken om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Dongen vorderen gestaag. Het streven is om het coalitieakkoord op donderdag 17 mei in de gemeenteraad te kunnen bespreken. Volkspartij Dongen, PvdA en VVD zouden dan ook hun kandidaat wethouder kunnen voordragen voor benoeming.

Dat hebben de formateurs Joost van Huijgevoort en Yvo Kortmann vandaag bekend gemaakt. Sinds een week zijn ze in gesprek met de drie beoogde coalitiepartijen. De gesprekken verlopen in een goede en ontspannen sfeer. In de eerste week is voornamelijk ingezoomd op de onderwerpen die in het informatierapport zijn betiteld als mogelijke breekpunten. Op die punten is voortgang geboekt en zijn concrete afspraken gemaakt.

Inhoud
Over de precieze inhoud van de gesprekken geven de formateurs en de onderhandelaars van de drie partijen nu geen informatie. Het is van belang dat de partijen zonder druk van buitenaf met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Daarnaast moeten de afspraken in financiƫle zin nog worden doorgerekend.

Vervolg
De onderhandelende partijen denken nog een goede week nodig te hebben om met elkaar overeenstemming te bereiken. Daarna heeft een nadere uitwerking plaats van tekst en opmaak. Het coalitieakkoord zal tijdig worden gedeeld met de gemeenteraad, zodat het besproken kan worden in de raadsvergadering van donderdag 17 mei en daarbij ook kan worden overgegaan tot benoeming van de nieuwe wethouders.

Reacties