Beperking storten restafval: maatwerk voor ‘probleemgevallen’

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De beperking van het aantal stortingen van restafval in de ondergrondse containers blijft gehandhaafd. Wel gaat wethouder Van Beek een oplossing zoeken voor mensen die denken niet met 200 stortingen per jaar toe te komen. Zij mogen naar het gemeentehuis komen, om te praten over een ‘maatwerkoplossing’.

De berichtgeving op dongen.nieuws.nl over de beperking van de restafvalstortingen, leverde een stroom aan reacties op. En dat was voor het CDA , die het probleem samen met de Volkspartij Dongen aan de kaak had gesteld, aanleiding om een motie in te dienen. In die motie werd geëist de beperking van het aantal stortingen onmiddellijk op te heffen. Maar zo ver kwam het niet. De motie kreeg te weinig steun. Wel moest wethouder Van Beek beloven dat hij voor de probleemgevallen een ‘oplossing op maat’ gaat zoeken. Pas na deze uitdrukkelijke toezegging, trok het CDA zijn motie in.

Twee weken geleden stelden het CDA en de Volkspartij Dongen vragen over de beperking van de stortingen tot 200 keer per jaar. Vooral veel ouderen die vaker naar de container gaan met kleinere zakjes afval zouden de dupe worden van deze maatregel.

Maatwerk
VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans vond dat allemaalmaar overdreven. ‘Dit is een hele slechte motie. Inwoners kunnen gemiddeld 4 x per week afval storten en dat is echt meer dan genoeg hoor. Met een beperking voorkomen we ook excessen. Als iemand problemen hiermee heeft, dan moet hij zich maar melden op het gemeentehuis. ‘

En ook Frits Klijs (Volkspartij Dongen) en Tonny Dijck (PvdA) zagen meer heil in die optie dan weer terug naar het onbeperkt storten. ‘Wij hebben er nog eens over nagedacht. Wij hebben het probleem vorige keer aan de orde gesteld om inzicht in de omvang te krijgen. Nu duidelijk is dat maar een kleine groep het aantal stortingen overschrijdt, lijkt het ons beter om voor die groep een ‘maatwerkoplosing’aan te bieden, als dat kan. Terug naar onbeperkt storten zien wij niet zitten, want zo neem je iedere prikkel weg om afval te scheiden’, zo stelde Frits Klijs vast. Tonny Dijck sloot zich daarbij aan. ‘Een paar mensen hebben het verziekt voor iedereen. Laten we die dan aanpakken. ’

Gemeentewerf
Als het aan Mieke Breugelmans en Rob Huijben( PRO Dongen) had gelegen, was de beperking tot 200 stortingen wel verdwenen. ‘Er zijn ontzettend veel reacties op deze maatregel gekomen. De beperking moet eraf. Wij zijn hier een spelletje Monopoly aan het spelen en veranderen tussentijds de spelregels en dat kan niet, vond Rob Huijben. Mieke Breugelmans vond dat er ook maar eens beter gelet moest worden op het storten op de gemeentewerf. ‘Ik ben de laatste weken vaak op de gemeentewerf geweest om afval te storten en er is geen enkele keer naar mijn legitimatie gevraagd. Er kwamen busjes uit Rijen en Oosterhout en er is niks van gezegd. Laten we daar dan ook maar eens beter op letten’.

Boodschap begrepen
Wethouder Van Beek had de boodschap begrepen en na enig aandringen zegde hij toe maatwerk te leveren voor mensen die door de beperking in de problemen komen. Laat die mensen zich maar melden’.

Door: Bernadette Klerx

Reacties