Doodsklok in Dongen-Vaart mag weer geluid worden

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeenschap van Klein-Dongen-Vaart hecht grote waarde aan het in ere herstellen van een oud gebruik; het luiden van de klok van de (voormalige) Hubertuskerk wanneer er een inwoner overleden is. Omdat door de huidige eigenaren Wouter en Liesbeth de Zwart de klokken niet geluid mochten worden anders dan voor openbare tijdsaanduiding, is er een verzoek ingediend de doodsklok weer te mogen luiden.

Bemiddeling burgemeester
Na bemiddeling door Burgemeester Marina Starmans is de Bisschop van Breda tegemoet gekomen aan het gedane verzoek. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2018 de doodsklok luidt wanneer er iemand overleden is. Het gaat dan om het overlijden van inwoners van Klein-Dongen-Vaart of oud-inwoners die verhuisd zijn naar een zorgcentrum.

Melden
Nabestaanden van een overledene die willen dat de klok voor hun dierbare geluid wordt kunnen bellen naar de Familie De Zwart. Afhankelijk van het tijdstip van melden wordt diezelfde avond of de volgende dag de doodsklok geluid van 19.00 uur tot 19.15 uur. Daarnaast wordt er een bericht (of de rouwkaart) opgehangen in de Mariakapel met gegevens van de overledene.

Burgemeester Starmans-Gelijns vindt het een bijzonder gebaar van het Bisdom: “Het is hoogst ongebruikelijk dat het Bisdom dit toestaat en ik ben enorm blij dat er aan de wens van de inwoners van de dorpskern Dongen-Vaart tegemoet gekomen is. Maar ook vind ik het geweldig van de familie De Zwart dat ze deze verantwoordelijkheid op zich hebben genomen”. De zware klok heeft inmiddels éénmaal geluid, dat maakte binnen de kern enorme indruk.

Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2018 voor de duur van één jaar. Na verloop van één jaar zal de regeling worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld of beëindigd.

Reacties