Meerderheid raad voor afschaffing hondenbelasting

Foto: CC0/Public Domain

Het lijkt er sterk op dat de hondenbelasting in Dongen afgeschaft gaat worden. Bij de bespreking van de begroting tekende zich daar gisteren een meerderheid in de gemeenteraad voor af. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, wordt volgende week donderdag duidelijk.

Dan moet de gemeenteraad een definitieve klap op de begroting geven. Wethouder Ad van Beek gaat in ieder geval in het College bespreken hoe het financiële gat opgevuld moet worden, dat ontstaat als de hondenbelasting wegvalt.

De Volkspartij Dongen kwam met het voorstel om de hondenbelasting in 2019 – al dan niet in fases – af te schaffen. Tot grote vreugde van Mieke Breugelmans. Zij pleit al meerdere jaren voor afschaffing van de hondenbelasting. Hondenbelasting is een oneerlijke extra belasting, die een deel van onze inwoners treft. Hondenbezitters hebben de afgelopen vier jaar € 720.000 bijgedragen aan het spaarpotje van de gemeente. En waarom? Niet omdat ze een kat hebben, een papegaai, een paard of cavia, nee…. omdat ze een hond hebben. Het gaat hier dus om willekeur en dat is niet eerlijk. Ik ben blij dat de grootste partij nu ook ‘om’ is. Veel gemeenten hebben de belasting al afgeschaft’.

De PvdA maakte zich nog wel enige zorgen over het financiële gat dat dan ontstaat. ‘Waar halen we dan dat geld vandaan?’, zo vroeg Eline van Boxtel zich af. Mieke Breugelmans hoefde daar niet lang over na te denken. ‘Dat is heel simpel hoor. Je houdt er in de begroting rekening mee, dat je hierdoor minder inkomsten hebt en daar pas je dan je uitgaven op aan’.

Het CDA stond ook wel sympathiek tegenover het voorstel, maar worstelde nog een beetje met het begrip ‘eerlijkheid’. ‘De gemeente biedt hondenbezitters wel faciliteiten aan, zoals losloopstroken en hondenpoepzakjes. Mensen zonder hond betalen daar indirect ook aan mee. Dat is dan ook weer ongelijkheid’, zo vond fractievoorzitter André Vonk.
De VVD liet een ander geluid horen. ‘U vindt dat hondenbelasting gaat om willekeur, omdat alleen mensen met een hond dat moeten betalen, maar dan is OZB net zo goed willekeur. Moeten we dat dan ook maar af gaan schaffen?’, vroeg fractievoorzitter Pieter Brooijmans zich af.

Wethouder Ad van Beek sprak zich nog niet uit of het College voor of tegen was. ‘We moeten dit eerst eens in het College gaan bespreken. Mijn eerste indruk is dat we er niet op echt op tegen zijn, maar we moeten natuurlijk wel kijken hoe we dat dat financiële gat dan gaan dichten.’ De hondenbelasting levert de gemeente elk jaar € 190.000 op, maar daar staan ook kosten tegenover, zoals het onderhoud en schoonmaken van de losloopstroken, plaatsen van hekwerken etc.

Door: Bernadette Klerx

Reacties