Bezwaar tegen weigering vrijgeven WOB informatie N629.

Foto:

Het comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ heeft een bezwaar ingediend tegen de weigering van de provincie om alle informatie te overleggen die geleid heeft tot het nieuwe tracé van de Heistraat door het Blik; de Bundeling Noord.

Het verzoek om informatie, een zogenaamd WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur), werd door het Comité ingediend in december 2016. Eind januari 2017 reageerde de Provincie met een besluit. Zij was bereid om de Milieueffectrapportage (MER) en een aantal andere stukken openbaar te maken. Deze stukken worden momenteel door het comité bestudeerd. Een vijftal documenten werden echter niet openbaar gemaakt. Daarnaast werden sommige delen uit bestuurlijke verslagen zwartgelakt en dus onleesbaar gemaakt.

“Onbegrijpelijk”, vindt het comité. “Dit is gewoon bestuurlijke en openbare informatie. Wat heeft de provincie te verbergen?’. Daarom tekent het comité bezwaar aan tegen dit besluit in een poging om de informatie alsnog openbaar te krijgen. Het betreft allereerst de zwartgelakte informatie uit de bestuurlijke verslagen van 2015 en 2016. ‘Of dit belangrijke informatie is of niet willen we graag zelf kunnen controleren. We snappen niet dat delen uit bestuurlijke verslagen (overleg tussen wethouder Vissers van Oosterhout en van Beek van Dongen en Gedeputeerde van der Maat) niet overlegd zouden kunnen worden.”

“Bestuurlijke informatie hoort gewoon publiek te zijn en daar hoort verantwoording over te worden afgelegd’, aldus René Roovers namens het comité. Daarnaast wil het comité het ‘Beslisdocument’ van de provincie en de financiële onderbouwing van het project ter inzage hebben. “Zoals bekend staat het besluit om de weg door de natuur van Dongen aan te leggen zwaar onder druk. Daarom willen we zien welke argumenten bij de keuze voor Bundeling Noord door het Blik een rol hebben gespeeld en welk belang er aan het milieu en de leefomgeving werd toegekend. Bovendien wordt er met grote bedragen (30 miljoen met mogelijke overschrijding tot 30%!) gesmeten. Het minste is toch wel, dat we inzicht krijgen in de financiële onderbouwing van de verschil-lende varianten en wat er eventueel voor rekening van de gemeente Dongen komt.”

Reacties