Musis Sacrum en Aurora krijgen geen vaste plek in nieuwe MFA

Foto:

Tot grote teleurstelling van Musis Sacrum en Aurora is en wordt er in de nieuwe MFA geen vaste plek voor hen ingeruimd. In een brief aan het College en de gemeenteraad riepen de voorzitters van beide verenigingen het College op om alsnog in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot permanente huisvesting. Maar die poging heeft niets uitghaald. Wethouder Piet Panis liet in de gemeenteraadsvergadering geen misverstand bestaan over hoe de zake ervoor staan.

‘Wij hebben met Musis Sacrum en Aurora en de manager van Donckhuys in september een gesprek gehad. Daarin hebben wij duidelijk gesteld dat een permanente huisvesting nooit onderdeel van de plannen is geweest. Dat is ook vastgelegd in een raadsbesluit. Het Programma van Eisen voor de nieuwbouw is ook op die situatie afgestemd. Als we daarvan afwijken, heeft dat consequenties voor het budget en het bestemmingsplan. Bovendien hebben we een aantal jaren geleden De Poort verbouwd voor Musis Sacrum, compleet met een permanente opslagruimte voor de instrumenten.

Volgens Kees Broeders (Musis Sacrum) en Rick Dusée ( Aurora) hebben zij Donckhuys en de gemeente in de afgelopen jaren herhaaldelijk laten weten dat zij kansen zien om als permanente gebruikers een toegevoegde waarde te zijn voor de nieuwe MFA. ‘De nieuwe MFA is gericht op verbinding tussen mensen . Muziek neemt een belangrijke plaats in de Dongense samenleving in en wij willen de Dongenaren graag laten genieten van muzikale klanken in hun sociaal-culturele huis’, zo schrijven zij in hun brief.

De beide voorzitters vinden het ontbreken van een vaste ruimte voor hun verenigingen in de nieuwe MFA een gemiste kans. ‘Een sociaal-cultureel huis als de nieuwe MFA moet leven. De grote toeloop van muzikanten brengt deze levendigheid. Dat is in andere sociaal- culturele accommodaties in de regio al gebleken. En ook niet onbelangrijk, muziekverenigingen brengen veel horeca-omzet met zich mee, zowel bij concerten als op repetitieavonden. En dat is gunstig voor de exploitatie’.

Maar wethouder Panis was resoluut. ‘Uiteraard zijn Musis Sacrum en Aurora in de nieuwe MFA van harte welkom voor concerten en optredens, maar een permanente huisvesting is niet meer in te passen in het huidige Programma van Eisen’.

door: Bernadette Klerrx

Reacties