Nog steeds onenigheid tussen bewoners Beljaart en gemeente

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Een deel van de bewoners van fase 2 van De Beljaart en de gemeente blijven lijnrecht tegenover elkaar staan bij de oplossing van de energieproblematiek. Die is nu wat de gemeente betreft in een afrondende fase gekomen en dus dient er opgeleverd te worden. Maar een deel van de bewoners voelt daar niets voor.

De onenigheid spitst zich toe op twee aspecten: de taptijd en de individuele regeling van de warmetepompen. Die zijn volgens de bewoners niet goed geregeld en daarom weigeren zij te tekenen voor oplevering. Toen de bewoners op 4 december een brief in hun bus vonden om voor 8 december een afspraak voor oplevering te maken, sloeg de vlam in de pan. Pascal Rosenbrand en Joop Reijnhoudt deden donderdag nog een dringend beroep op de gemeenteraad om toch vooral ‘kritisch te blijven en verantwoordelijkheid te nemen.’ ‘Wij vragen heus niet veel. Wij vragen alleen maar om na te komen wat afgesproken en toegezegd is. Het systeem voldoet niet aan de voorwaarden en daarom kan en mag de gemeente niet opleveren. Kom op voor de bewoners’.

Moeizaam
advanbeek2Wethouder Ad van Beek zat met de hele situatie een beetje in zijn maag. Volgens hem had de gemeente wel correct gehandeld, maar hij vond het heel vervelend dat er een sfeer van wantrouwen is ontstaan in de communicatie tussen gemeente en bewoners. ‘Het is alles bij elkaar een moeizaam project geweest, dat zwaar op onze schouders drukt. We willen dan ook niets liever dan dit gezamenlijk in een goede sfeer met de bewoners oplossen’, aldus de wethouder.

Hij gaf ook een iets ander beeld van de laatste ontwikkelingen dan Rosenbrand en Reijnhoudt. ‘Wij hebben de mensen niet voor het blok gezet om binnen één dag een afspraak voor de oplevering te maken. Daar zijn we al een maand mee bezig . Maar er moet nu eenmaal opgeleverd worden, want pas dan kun je tekortkomingen aanpakken. We hebben al wel veel klachten gekregen over de taptijd en de individuele regeling van de warmtepomp. Nou, die twee zaken hebben we bij de oplevering dan ook buiten beschouwing gelaten. Een onafhankelijk bureau gaat daar nader onderzoek naar doen. Dat gaat een maand of twee duren, maar we willen dit nu eenmaal serieus aanpakken en dat kost tijd.

Volgens Van Beek hebben 76 huishoudens inmiddels een afspraak gemaakt voor de oplevering. Zes huishoudens hebben nog niet gereageerd en drie willen niet meewerken. Deze mensen worden nog persoonlijk benaderd.

door: Bernadette Klerx

Reacties