Raad niet blij met hoge kosten voor inhuur personeel

Foto:

De gemeenteraad is onaangenaam verrast door de hoge kosten voor de inhuur van personeel van ‘buiten af’. Dit werd duidelijk bij de bespreking van de bestuursrapportage. Daarin legt het College elk kwartaal verantwoording af voor de financiële meevallers en tegenvallers.

In deze rapportage zag de raad zich geconfronteerd met een tegenvaller van € 200.000 voor de inzet van extra personeel voor deherbeoordelingen van de WMO , de Jeugdhulp en PGB’s. Het wegwerken van de achterstanden bij de afdeling Sociale Zaken heeft € 94.000 extra gekost. En als klap op de vuurpijl moest er ook nog een bedrag van maar liefst € 323.000 vrijgemaakt worden voor de pensioenvoorziening van (ex-)burgemeesters en (ex-)wethouders.
De raad werd er niet echt vrolijk van. En al helemaal niet omdat ze nu pas met deze bedragen geconfronteerd werd.

Vervelend
‘Hadden we die € 323.000 voor de pensioenvoorziening niet eerder kunnen weten. Je weet dat toch van tevoren. Volgens mij was dat hier na de zomervakantie al bekend. Waarom wordt dat dan nu pas in deze laatste rapportage verwerkt’, zo vroeg Gert-Jan van Broekhoven van de Volkspartij Dongen zich af. Hij kreeg steun van de meeste andere partijen.  ‘Ik snap dat het vervelend is dat u elke keer die grote bedragen moet accepteren. Ik kan niet zo uit mijn hoofd zeggen wanneer dit van de pensioenen hier bekend was, maar ik zal kijken of we dat ook misschien structureel in de begroting moeten verwerken’, zo legde wethouder Ad van Beek uit.

Gigantische berg werk
Ook de hoge bedragen voor de inhuur van personeel riepen bij alle fracties veel vragen op. Er is in totaal voor € 294.000 aan personeel ingehuurd, een erg fors bedrag. Als ik dan eens uitga van € 80 per uur, betekent dat dat er 3600 uur efficiënt gewerkt is. Dat vind ik wel heel erg veel. Het geld moet naar de zorg gaan en niet naar de organisatie erom heen’, zo vond Mieke Breugelmans. Zij verwoordde daarmee de gevoelens van alle raadsfracties.

Wethouder Piet Panis had er wel een verklaring voor. ‘Na januari van dit jaar is er een gigantische berg werk op ons afgekomen. Daar moet u zich echt niet in vergissen. We hebben honderden herbeoordelingen voor een bepaalde tijd moeten afronden. Met name de herbeoordelingen voor de jeugdhulp waren heel arbeidsintensief. Deze enorme hausse konden wij met onze eigen organisatie niet behappen, dus moesten we wel extra capaciteit inhuren. Bovendien zaten alle gemeenten in hetzelfde schuitje. Die hadden ook allemaal extra kracht nodig, dus u zult begrijpen dat de prijs daarmee niet lager wordt. De prijs die wij moesten betalen was dan nog aan de lage kant’.

door: Bernadette Klerx

Reacties