MFA plannen opnieuw beoordeeld

Foto:

Het college heeft vandaag een besluit genomen over het kort geding MFA Dongen. B & W geven uitvoering aan het vonnis van de rechtbank. Dat betekent dat er een nieuwe beoordelingsronde zal plaats hebben. Alle (4) geldige inschrijvingen voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe  MFA worden opnieuw beoordeeld. Ook de inschrijving van de eisende partij maakt deel uit van deze beoordelingsronde. Er dient een nieuwe beoordelingscommissie te worden samengesteld.

Overwegingen
Wethouder Ad van Beek (MFA) namens het college: “We zijn onaangenaam verrast door de uitspraak van de rechtbank. Juridisch en principieel gezien is er alle aanleiding voor een hoger beroep. We hebben een zorgvuldige aanbestedingsprocedure voorbereid en doorlopen. Door een fout van een van de inschrijvers zijn we in een lastige situatie gemanoeuvreerd. Daarbij zouden we altijd het risico van een procedure hebben gelopen. We hebben naar eer en geweten gehandeld, op basis van geldende wetgeving en de spelregels van deze aanbestedingsprocedure. Maar praktisch gezien is het collegebesluit van vandaag het meest in het belang van de gemeente en van de andere MFA-partners. We zullen een nieuwe beoordelingscommissie samenstellen oftewel: het vonnis is uitvoerbaar. Alles overwegende kiezen we voor een praktische benadering, die tot minimale vertraging en minimale meerkosten leidt.”

Tijdspad
De komende dagen wordt in samenspraak met de MFA-partners de nieuwe beoordelingscommissie samengesteld. Ook wordt bekeken binnen welke termijn de nieuwe beoordeling kan plaats hebben.  Het streven is de herbeoordeling in december af te ronden, zodat het college voor het einde van het jaar kan besluiten tot een voorlopige gunning. Rekening houdend met de stand still periode zou een definitieve gunning dan eind januari 2016 kunnen plaats hebben. Het project loopt daarmee twee maanden vertraging op.

Aanleiding kort geding
Het kort geding was aangespannen door één van de inschrijvers bij de aanbestedingsprocedure. De eisende partij werd aan het begin van de procedure voor verdere deelname uitgesloten nadat de gemeente een essentieel document niet aantrof bij de stukken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant sprak vorige week uit dat deze inschrijvende partij weliswaar een vormfout heeft gemaakt, maar dat de sanctie (ongeldig verklaring inschrijving) niet in verhouding staat tot de aard en de ernst van de vormfout. De rechtbank oordeelde dat een nieuwe beoordelingscommissie alle geldige inschrijvingen opnieuw moet beoordelen, inclusief deelname van de eisende partij.

Reacties