Wijkraad praat over ontwikkeling bouwplannen Beljaart

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Wijkraad De Beljaart organiseert op dinsdag 24 november een openbare vergadering met als thema de bouwplannen die in de komende periode op stapel staan

In de Beljaart lijkt de economische crisis voorbij. Moeskops bouwbedrijf is sinds september jl. bezig de tweede helft van een project van 40 woningen in fase 2 te bouwen. Rond de naderende jaarwisseling zal bouwbedrijf Aan de Stegge in samenwerking met de Bunte Vastgoed in fase 2a starten met de bouw van 20 woningen. Parallel zijn diverse plannen in ontwikkeling in fase 3.

Omdat de Beljaart welstandsvrij is verklaard, komen bouwplannen en omgevingsvergunningen (v/h bouwvergunningen) op een andere manier tot stand dan in de rest van de gemeente Dongen. Projecten worden ontwikkeld in samenspraak met een door de gemeente benoemde supervisor.

De wijkraad organiseert over dit thema een openbare vergadring op dinsdag 24 november a.s. om 20.00u, in de Cammeleur Gastspreker zal zijn: Mevrouw Inge Burg, supervisor bouwontwikkeling

De wijkraad nodigt iedere belanghebbende of belangstellende uit hierbij aanwezig te zijn. Huidige en toekomstige bewoners zijn van harte welkom. Ook projectontwikkelaars zijn uitgenodigd. Overweegt u in de toekomst naar de Beljaart te verhuizen, kom dan nu uw licht opsteken over bouwplannen, maar ook over de historie en de inrichting van de wijk.

Reacties