Peuterspeelzaalleidsters staan per 1 januari op straat

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het peuterspeelzaalwerk gaat per 1 januari gewoon over naar de kinderopvangorganisaties. De peuterleidsters, die nu nog in dienst zijn bij de Stichting Peuterspeelzalen Dongen staan dan op straat. Een dringende oproep van Mieke Breugelmans en het Democratisch Podium om het besluit terug te draaien, vond geen gehoor, net zo min als de poging van het CDA om het leed nog enigszins te verzachten.

De coalitiepartijen VVD, PvdA en Volkspartij Dongen hebben alle vertrouwen in een goede afloop. De raad had er donderdag 3 uur en vele schorsingen voor nodig om dit gevoelige onderwerp te bespreken, wederom voor een overvolle publieke tribune. Pijnpunten zijn nog steeds de angst voor het verlies van de kwaliteit en de identiteit van het peuterspeelzaalwerk en het ontslag van de leidsters. Daarnaast was er veel kritiek op de slechte communicatie, die zo kenmerkend is geweest voor dit proces, dat in totaal zes jaar geduurd heeft.

Beloften niet nagekomen
Dat bleek uit de betogen van de insprekers. Patty Smeulders verweet de wethouder onder meer dat de ouders niet tijdig geïnfomeerd zijn over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk en dat niet gereageerd is op verzoeken om informatie openbaar te krijgen. ‘Waant de wethouder zich boven de wet. Kunnen de ouders de wethouder nog wel vertrouwen als ze haar beloften nu al niet nakomt en bewust geen duidelijkheid verschaft. Waarom heeft de wethouder niet uit eigen beweging gemeld dat het resultaat anders is dan is voorgeschoteld.’

psz2

Treurige soap
Zij kreeg in ieder geval steun van het CDA, de Lijst Breugelmans en het Democratisch Podium. Ook zij hielden een nare smaak over aan de gebrekkige manier van communiceren.  Annemarie van Eenennaam van het CDA herinnerde de Volkspartij Dongen en de PvdA nog eens fijntjes aan het interpellatiedebat dat deze partijen, toen in de oppositierol,over deze kwestie hielden. ‘Ik luister met verbazing naar deze treurige soap. In 2012 stelden de Volkspartij en de PvdA duidelijke eisen over de kwaliteit en het behoud van banen en maanden de toenmalige wethouder om eindelijk eens de regie in handen te nemen. Des te groter is onze verbazing nu de geschiedenis zich gewoon herhaalt. En in tegenstelling met toen zie ik nu een berustende houdi ng. Is dit nu echt het meest haalbare. Ik roep u op met een beter voorstel te komen’.

Harde woorden waren er ook van het Democratisch Podium en Mieke Breugelmans, die juist vanwege haar mening over deze kwestie gedwongen werd de VVD te verlaten. ‘In al die jaren hebben we vastgehouden aan eisen van kwaliteit en behoud van banen. En dan komt er nu ineens iets anders uit. Had dan eerder gezegd dat het niet ging lukken. Maar nee, dit wordt nu zo op ons bord gelegd. Een keuze die grote gevolgen heeft voor de leidsters”. Martin Montens vond het allemaal maar verwarrend. ‘Ik heb alleen maar veel onduidelijkheid gehoord.In september wist u al dat het niet zou lukken, waarom is de raad niet voorgelicht, waarom heeft u ons hierin niet meegenomen. Heeft u zich wel voldoende ingespannen om het werk voor de leidsters te behouden? Ik voel me echt weggezet en ben hier niet blij mee.’

psz3

Goede opvang
Wethouder Van Beers zag het allemaal niet zo zwaar. ‘Het is een gecompliceerd proces, maar we hebben er alles aan gedaan om per 1 januari een goede toekomstbestendige peuteropvang te bieden. Het ontslag van de leidsters had ik ook liever niet gehad, maar in september werd pas duidelijk dat de kinderopvangorganisaties de leidsters niet over wilden nemen; het verschil in salaris konden zij niet opvangen. We hebben in ieder geval nog een goede ontslagvergoeding voor de peuterleidsters geregeld. Dit was echt het hoogst haalbare en ik ben ervan overtuigd dat na 1 januari alles goed geregeld is.’ De PvdA, Volkspartij Dongen en VVD waren tevreden met dit antwoord.

Het CDA probeerde nog om met een motie een inspanningsverplichting voor het college af te dwingen om de peuterleidster zo veel mogeljk bij de nieuwe kinderopvangorganisaties onder te brengen. Maar deze poging leed schipbreuk. ‘De gemeente is geen werkgever van de peuterleidsters en je kunt dit wettelijk niet afdwingen’’, was de mneing van de PvdA, VVD, en Volkspartij. Democratisch Podium en Lijst Breugelmans steunden de motie uit principe niet. ‘Dit had allemaal niet nodig moeten zijn. Het zijn alleen maar lapmiddelen’, zo vond Mieke Breugelmans. Als we de motie steunen, leggen we ons erbij neer en dat willen we niet’.

door: Bernadette Klerx

Reacties