“Mieke is niet zelf opgestapt, maar geroyeerd.”

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Eerder vandaag kwam de fractie van de Dongense VVD met een persbericht naar buiten waarin gemeld werd dat fractielid Mieke Breugelmans per direct opgestapt is uit de fractie. Reden hiervoor was onenigheid over de kwestie rondom de toekomst van de peuterspeelzalen. In een reactie daarop hekelt Cees Breugelmans, echtgenoot van Mieke en oud-voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen de strekking van het bericht: “Mieke is niet zelf opgestapt, maar geroyeerd.”

Cees Breugelmans: “Ik weet niet wat de bedoeling is van persberichten sturen die waarheid geweld aan doen maar de correcte mededeling is: Mieke is geroyeerd en NIET zelf opgestapt. Zij had tweemaal verzocht om de schriftelijke onderbouwing van de verwijdering uit de fractie. We zaten vanmiddag te wachten op de onderbouwing hiervoor.  In een telefoongesprek met de fractievoorzitter is deze vraag nogmaals uitgelegd en opeens was daar het persbericht met de mededeling dat Mieke opgestapt is.”

Volgens Cees Breugelmans  is vrijdagavond aan Mieke  medegedeeld dat de Volkspartij Dongen en de Partij van Arbeid eisten van de VVD dat Mieke haar excuus zou aanbieden voor haar verklaring dat zij het met de insprekers van de raadsvergadering eens was. Daarin werd onder meer een oproep gedaan aan burgemeester Starmans om het dossier  Peuterspeelzaalwerk van wethouder Bea van Beers over te nemen. “Als Mieke  zou weigeren dat terug te nemen zou de VVD als coalitiepartij door de eerder genoemde partijen uit de coalitie worden gestoten” aldus Cees Breugelmans.

“Mieke weigerde excuus te maken. Waarop haar medegedeeld werd dat zij de fractie zou moeten verlaten. De VVD boog voor deze dreiging. Mieke gaf aan dat ze dat begreep, als de VVD wilde kiezen voor behoud van coalitielidmaatschap. En verzocht dus meerdere malen om onderbouwing van deze opgelegde verwijdering. Daarop kwam dit persbericht waarin aangegeven werd dat Mieke zelf opgestapt zou zijn. Dat doet haar op een onacceptabele manier tekort!”

De Volkspartij Dongen en de PvdA reageren in een gezamenlijk statement op de kwestie: “De fracties van de Partij van de Arbeid en Volkspartij Dongen herkennen zich niet in de reactie van de heer Breugelmans. Wij vinden het als coalitiepartners vervelend voor de VVD, dat er een raadslid uit hun fractie verdwijnt. Het persbericht van de Dongense VVD geeft een helder beeld van de beweegredenen van de fractie.”

Reacties