Nieuw pand en nieuwe naam voor AtlantisZorg

Foto:

Onlangs heeft Koos Spanbroek, bestuurder van AtlantisZorg, samen met wethouder Piet Panis het nieuwe pand aan de Sint Josephstraat in Dongen officieel geopend en daarbij de nieuwe naam bekend gemaakt. AtlantisZorg zal voortaan verder gaan als BAZ, Buro Atlantis Zorg. Samen met cliënten, medewerkers, partners, buurtbewoners en de wethouder is de opening feestelijk gevierd.

BAZ is een grootse organisatie die kleinschalig is georganiseerd. Kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in meer of mindere mate vastlopen in het leven of (tijdelijk) moeite hebben met het functioneren in de maatschappij krijgen kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg die aansluit bij hun unieke zorgvraag. Door niet alleen oog te hebben voor de beperkingen van mensen, maar juist ook voor de krachten en mogelijkheden hoopt BAZ samen met de cliënten te werken aan een betere toekomst.

baz2

Met de feestelijke opening van het nieuwe pand en het aannemen van een nieuwe naam hoopt BAZ een goede nieuwe start te maken. In tijden waarin de transitie van het zorgstelsel een nauwkeurige afstemming vraagt tussen de gemeente en de zorgaanbieder moet er worden gezorgd voor een goede balans tussen bezuinigingen en rendement, beschikbare budgetten en de professionele diagnose, de toenemende zwaardere zorgvraag en de participatie van de samenleving. Zoals de bestuurder Koos Spanbroek in zijn speech zei: “Onze begeleiding moet passen in de samenleving en in onze maatschappij. Hierbij is de zorg leidend en zijn de systemen ondersteunend”.

Met de nieuwe naam en een daarbij passende nieuwe website (www.b-az.nl), facebookpagina (https://www.facebook.com/buroatlantiszorg) en twitteraccount (@BAZdongen) hoopt BAZ mensen beter te bereiken om zo in de toekomst nog meer mensen van goede, passende zorg te kunnen voorzien en zo samen te werken aan een betere toekomst.

Reacties