50 jaar Volleybalclub De Oldtimers

Foto:

Op 14 oktober 2015 is het precies 50 jaar geleden dat er in Klein-Dongen-Vaart een volleybalclub werd opgericht. Het initiatief hiervoor kwam van de toenmalige pastoor van Eekelen, die aan Frans van Rooy, toen nog kassier van de Boerenleenbank Klein-Dongen, verzocht om dit plan uit te voeren. Van Rooy, die destijds zelf al jaren lid was van een volleybalvereniging in Kaatsheuvel, zag het idee helemaal zitten en begon meteen met het ronselen van leden. Ook klanten van de bank, die bij hem aan de balie kwamen en die er ook maar enigszins sportief uitzagen, werden meteen gevraagd voor de nieuwe vereniging.

Al snel had Frans van Rooy 13 potentiële leden bij elkaar. Voldoende om op 14 oktober 1965 in het toenmalige Café Panis de oprichtingsvergadering te houden van de ‘Volleybalclub Heren Dongenvaart’ zoals de club in eerste instantie door het leven ging. De contributie werd vastgesteld op 50 cent per week. Voorzitter werd Frans van Rooy, secretaris/penningmeester werd Ad Bakx,. Hij zou deze functie maar liefst 27 jaar vervullen.

oldtimers2
In de tot gemeenschapshuis verbouwde jongensschool vond op dinsdagavond 19 oktober 1965 de eerste officiële training plaats. De zaal, die eigenlijk te klein was voor een goed potje volleybal, werd in 1972 iets vergroot. De club hield het er jaren vol, maar de komst van Gymzaal de Gaasjes in 1987 was een welkome ontwikkeling. Hier kon men immers eindelijk spelen op een volleybalveld dat de juiste formaten had. Dat was even wennen…zo’n groot veld. De naam van de vereniging veranderde in die tijd in ‘De Oldtimers’. Een logische stap, want er waren wekelijks nog steeds leden van het eerste uur present die hun 30 jarig lidmaatschap dus al ruim achter de rug hadden.

Ook heden ten dage speelt de club nog steeds iedere week op de vaste avond van 20.30 uur tot 22.00 uur een ontspannen potje volleybal. Op dit moment telt de club tweeëntwintig leden van diverse leeftijden. De training wordt afgesloten met een drankje en het doornemen van de actuele ontwikkelingen. Naast de wekelijkse training staat er af en toe een vriendschappelijke wedstrijd op het programma.

Op zaterdag 17 oktober viert de club het vijftigjarig bestaan met een feestavond en een reünie voor oud-leden. “Als iedereen komt dan zijn we met 22 leden plus 38 oud leden en aanhang” vertelt Wim Haest, die momenteel in zijn eentje het voltallige bestuur vormt. Naast het voorzitterschap vervult Haest namelijk ook de taken van het secretariaat en het penningmeesterschap. “Met de aanhang erbij zijn we dus misschien wel met een kleine 100 mensen. Hoe dan ook… gezellig zal het zeker worden.”

Reacties