Geen crisisopvang in Salamander

Foto:

De gemeente Dongen zal sporthal De Salamander niet aanbieden aan het COA voor de crisisopvang van vluchtelingen. Wél biedt de gemeente actief personele capaciteit aan bij  andere gemeentes in regionaal verband. Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur dat locaties die beschikbaar gesteld worden door maarschappelijke partners geschikt worden gemaakt en beschikbaar komen voor de opvang van vluchtelingen voor de korte/middellange termijn.

“De gemeente Dongen gaat op twee fronten actief hulp aanbieden bij de opvang van vluchtelingen” zegt burgemeester Marina Starmans. “Zowel in de regio (crisisopvang) als in de eigen gemeente (korte en middellange termijn) wordt opvang bevorderd en ondersteund.” Het College nam dit besluit na een besloten bijeenkomst met de fractievoorzitters van de vijf politieke partijen in de gemeenteraad. “Wij vinden het belangrijk dat we als Dongense samenleving onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat we kunnen voor mensen in nood’’, aldus de burgemeester.

Regionaal
Om te voorkomen dat de vluchtelingen (na 3x 24 uur opvang) steeds weer opnieuw moeten worden verplaatst, deed de staatssecretaris afgelopen woensdag per brief een dringende oproep aan alle gemeentebesturen in Nederland om te komen tot een nieuwe, regionale vorm van crisisopvang. Daarbij werd aangedrongen om per veiligheidsregio een gezamenlijk aanbod te realiseren van enkele grotere locaties die tot het eind van het jaar beschikbaar zijn. Dongen gaat zich inzetten voor realisatie van deze oproep. Starmans: “Met de partners in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt actief contact gezocht. Dongen stelt vanuit de gemeentelijke organisatie capaciteit beschikbaar, zowel bestuurlijk als ambtelijk.”

Salamander
“Dat betekent dat sporthal De Salamander, of een andere Dongense locatie, niet aan het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) zal worden aangeboden voor crisisopvang. Met stevige inzet is opvang voor 72 uur in principe realiseerbaar. Maar bij een regionale vorm, voor de duur van enkele maanden, zijn de basisvoorwaarden (zoals veiligheid, volksgezondheid, begeleiding) beter realiseerbaar. Ook is sprake van een veel stabielere situatie voor de vluchtelingen.” zo verwoordt burgemeester Starmans de visie van het gemeentebestuur.

Langere termijn
“Daarnaast gaat het gemeentebestuur zowel bevorderen als ondersteunen dat locaties in Dongen geschikt worden gemaakt en beschikbaar komen voor de opvang van vluchtelingen voor de korte/middellange termijn. Daarbij moet worden gedacht aan een periode van mogelijk 5-10 jaar. Al sinds de eerste verzoeken voor opvang vanuit het ministerie, is gezocht naar mogelijkheden hiertoe. De gemeente heeft zelf geen (leegstaande) gebouwen in eigendom die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Maar maatschappelijke partners in Dongen mogelijk wel.”

Duidelijkheid
Hiertoe zijn contacten gelegd met het COA. Deze gebouwen worden door COA mogelijk beoordeeld. “Binnen enkele weken komt er naar verwachting duidelijkheid. Onderzocht wordt onder meer welke bouwkundige maatregelen nodig zijn en tegen welke kosten. Indien één van de deze locaties daadwerkelijk aan de orde komt voor opvang, zal de gemeente in overleg treden met eigenaar en COA. Dan wordt nader gesproken over mogelijke duur, omvang, faciliteiten en de wijze van gemeentelijke ondersteuning. Ook wordt dan een uitvoerig communicatietraject begonnen” aldus de burgemeester.

De burgemeester heeft vanochtend (vrijdag 2 oktober) aan de agendacommissie van de raad voorgesteld om het onderwerp vluchtelingen op de agenda te plaatsen voor de openbare raadsvergadering van donderdag 8 oktober aanstaande.

 

Reacties