Moment van presentatie ontwerp MFA Dongen nadert

Foto:

Het moment dat we de contouren van de MFA in Dongen kunnen presenteren, komt steeds dichterbij. Eind september kiest de beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf MFA-partners, het winnend ontwerp. Nadat de aanbestedingsprocedure formeel is afgerond, kan het ontwerp bekend worden gemaakt aan het brede publiek. Benieuwd naar de uitkomst? Noteer alvast in uw agenda: woensdagavond 21 oktober, presentatie winnend ontwerp door architect. Locatie: De Cammeleur.

De brede informatieavond is gepland op 21 oktober omdat dan de zogeheten Alcatelperiode van 20 dagen is afgelopen. In deze periode kunnen de partijen die niet hebben gewonnen, bezwaar maken tegen de uitslag. De uitslag is pas definitief als geen van de partijen bezwaar heeft gemaakt. In de tussenliggende periode communiceren we uit oogpunt van zorgvuldigheid niet over de uitkomst vande aanbestedingsprocedure.

Achtergrond
Vlak voor de zomervakantieperiode ging de aanbestedingsprocedure van start. De coalitiepartijen van de gemeenteraad stemden in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een MFA in Dongen. Daarmee kon de aanbesteding van het ontwerp en de bouw beginnen. Vijf geselecteerde gegadigden ontvingen het zogenaamde contractdossier, met daarin de eisen en wensen, randvoorwaarden en kaders voor een gebouwontwerp en een prijs voor de uitwerking en
bouw van dat gebouw. Uit een eerste reactie van deze partijen bleek dat zij, mede gelet op de locatie, veel kansen zien voor een goed gebouw en een verbetering voor de omgeving en het centrum van Dongen. Daarbij stelden de partijen voor meer tijd uit te trekken voor het opstellen van de aanbesteding. Met als doel: de aspecten duurzaamheid, akoestiek en bijzondere locatie meteen een goede invulling geven. Omdat dit geen effect heeft op de totaalplanning, gingen de MFA-partners
hiermee akkoord.

Grote stap
Het voordeel van deze aanpak is dat de schetsontwerpen die we binnenkort ontvangen al voorzien zullen zijn van voorstellen op het gebied van duurzaamheid, materiaalkeuzes en prijs. Daardoor geven de schetsontwerpen al een duidelijk beeld van het uiteindelijke gebouw. Met andere woorden: het winnend ontwerp zal heel concreet laten zien welk gezicht de MFA in Dongen krijgt. We krijgen daarmee al in een vroeg stadium een goed beeld wat er op de locatie van de huidige Cammeleur
wordt gebouwd. En daarmee wordt een hele grote stap gezet richting het beoogde resultaat: een ontmoetingsplek voor (sociaal-)culturele activiteiten in het centrum van Dongen.

Planning aanbesteding
De gegadigde partijen hebben als deadline 21 september opgekregen; dan moeten zij de aanbesteding indienen. Op 28 september presenteren zij het ontwerp aan de beoordelingscommissie. Een dag later, op 29 september, kiest de beoordelingscommissie het winnend ontwerp. Het college stelt de uitkomst formeel vast door een besluit tot voorlopige gunning. Daarmee begint de bezwaarperiode (Alcateltermijn). Op 19 oktober loopt de bezwaarperiode af. Daarna kan het winnend ontwerp worden gepresenteerd.

Informatieavond oktober
Op woensdag 21 oktober staat een brede informatieavond gepland, onder voorbehoud van een positief verloop van de bezwaarperiode. De architect van het winnend ontwerp verzorgt die avond een toelichting aan de hand van visualisaties. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen. De informatieavond is in De Cammeleur en begint met een centrale opening om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). U bent van harte welkom!

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? Of heeft u belangstelling voor het organiseren van activiteiten in de nieuwe MFA in Dongen? Neem dan contact op met projectsecretaris Daan Kimenai, telefoon 14 0162 (algemeen nummer gemeente Dongen) of e-mail: [email protected] Algemene informatie over het project leest u op de website www.dongen.nl, Plannen en projecten, Dongens MFA.

Reacties