Spaanders: Komkommertijd in Dongen

Foto:

‘Spaanders’ is een column waarin Dongenaar Henk Spaan zijn visie geeft op actuele Dongense zaken, de lokale politieke processen en al wat verder afkomt op de bewoners van de gemeente Dongen. Prikkelend en altijd op zoek naar het hoe en waarom van zaken. Henk Spaan (67) heeft 40 jaar overheidservaring, waarvan gedurende meer dan 27 jaar als gemeentesecretaris. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met managementadvisering en coaching.

Komkommertijd in Dongen

Het is zoals dat heet: “komkommertijd”. Ook in dongen. Veel mensen met vakantie, waaronder ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Veel nieuws is er dan ook niet te melden of te becommentariëren. Daarom heb ik besloten het met mijn column, na deze, de komende weken wat rustig aan te doen. U zult me weer zien als er nieuws is. Het zal dus wel ergens half augustus worden.

Voor vandaag wil ik een kleine blik vooruit werpen met betrekking tot een paar zaken waar de gemeente mee geconfronteerd zal worden.

In de komende anderhalve maand zal vermoedelijk de gemeentebegroting 2016 verschijnen. De uitkomst is nog onzeker. Onlangs meldde de wethouder dat er nog een gat gedicht moest worden van ruim € 800.000,–. Hij beloofde ook een sluitende begroting. Ik ben benieuwd naar de creativiteit waarmee men dit gaat oplossen. Ik vrees dat er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn: de ene is nog verder bezuinigen of zaken nog verder uitstellen en de andere: belastingen verhogen. Van het Rijk heeft de gemeente het niet te verwachten. Misschien dat dit in de toekomst weer gaat gebeuren, maar voorlopig houdt men landelijk de hand op de knip.

De melding dat er nog een groot bedrag gevonden moet worden om de begroting sluitend te maken, staat wel haaks op de uitspraak dat de afdeling financiën van de gemeente aan versterking toe is. Dat kost geld en hoe men dat gaat vinden, is een interessante vraag. Zeker als je bedenkt dat er bij de presentatie van de begroting 2015 nog een bezuinigingstaakstelling op personeel ingevuld moest worden.

Neemt niet weg dat ik het met de bedoelde versterking wel eens ben. Momenteel wordt er, zo is mijn beeld, roofbouw gepleegd op de mensen in de organisatie. Daarom denk ik ook dat versterking niet alleen op financiën nodig is, maar op meer plekken in de organisatie. We krijgen nu de klappen van de bezuinigingen die de laatste jaren (vaak noodgedwongen) zijn doorgevoerd. We zullen zien, maar ik houd mijn hart vast.

Maar hiermee is de gemeente er nog niet. Wat te denken van de problemen in de zorg die nog niet zijn opgelost. Het is nog volledig onduidelijk hoe de oplossing gevonden gaat worden en wie de rekening dan betaalt. Hopelijk kan het Rijk hierbij wel een helpende hand toesteken. Als dat niet zo is, zal de gemeente voor extra financiële uitgaven komen te staan.

Heel apart was ook de opmerking van de wethouder dat de verandering in het systeem van het ophalen van huisvuil een bezuiniging gaat opleveren. Dat lukt echter nog niet in 2016 en misschien pas in 2017. Dat betekent dus een verlies op deze post. Daar zal men ook dekking voor moeten vinden.

Onlangs was er de mogelijkheid voor burgers om mee te praten over de toekomst van Dongen; zeg Dongen 2020-2025. Ik ben aanwezig geweest op de avond waarop dit kon. Er waren 250 mensen uitgenodigd. Allemaal hadden ze aangegeven te willen meepraten over het toekomstperspectief. Er waren echter slechts ruim 30 mensen die hadden gezegd te willen meewerken, aanwezig. Daarnaast waren en nog een 20-tal medewerkers van de gemeente en raadsleden en bestuurders.
Heel jammer ook dat dus 220 mensen de kans hebben laten liggen om hun gedachten uit te spreken over de toekomst van Dongen. Ik vind dat toch wel een blamage voor deze 220.

Naast het zeer lage aantal aanwezigen, vond ik de avond wel veel te snel gaan. In razend tempo zorgde de presentator ervoor dat een aantal onderwerpen er werd “doorgejast”. Dat leidde niet tot echte discussie en diepgang. Wat dat betreft zou het misschien goed zijn als de gemeente vergelijkbare sessies houdt, maar dan in kleine groepen waar men in een passend tempo en met meer diepgang op onderwerpen kan ingaan. Het is daarbij van belang dat men de cijfers van de begroting 2016 kent de financiële kaders voor de komende jaren. Ik snap best dat dit niet op de euro nauwkeurig kan, maar je moet wel voorkomen dat er allerlei, op zich goede ideeën worden gespuid, die om financiële redenen toch niet haalbaar zijn. Zoiets zou voor de deelnemers uitermate frustrerend zijn en contraproductief werken.

Als je het goed wilt doen, vraagt dit een zeer goede inhoudelijke voorbereiding van de kant van de gemeente met heldere doelstellingen en randvoorwaarden en kaders voor de participanten. Natuurlijk kost zoiets tijd. Het is echter de moeite waard dit experiment aan te gaan. De grote bijeenkomst die onlangs plaatsvond, heeft te weinig opgeleverd voor de gemeenteraad om besluiten op te nemen of een visie te ontwikkelen.

Het is goed als zo’n visie er komt. Het zal alleen lastig zijn om ambities parallel te laten lopen met de beperkte financiële mogelijkheden. Ik hoop dat de gemeente de discussie met de inwoners zal voortzetten en dat er veel meer mensen mee zullen doen. Ook dat vraag inspanning en wellicht zal men personen die eerder aan de enquête hebben meegedaan persoonlijker dan met een brief of een email, moeten benaderen. Mensen moeten inzien dat het belangrijk is dat men zich uitspreekt over wat men in de toekomst met Dongen aan zou willen. Als de raad dan vervolgens ook eens echt samen optrekt, kunnen we een heel eind komen. Dat zou ik geweldig vinden. In elk geval zal ik, als ik gevraagd wordt, zeker aan de discussie deelnemen.

Ik wens iedereen een prettige voortzetting van de vakantie en als u nog moet gaan, geniet ervan en kom gezond weer thuis.

Reacties