1.000 euro voor Dongense Kunst en Cultuur

Foto:

Sinds februari van dit jaar is Dongen een nieuwe stichting rijker: Stichting Amateur Kunst Dongen (SAKD). De stichting komt voort uit de in 2013 opgeheven Toneelvereniging Kunst naar Kracht en heeft als doel het promoten en bevorderen amateur Kunst en Cultuur in Dongen in de ruimste zin van het woord. Hiervoor stelt de SAKD per jaar een bedrag van 1.000 euro beschikbaar.

Peter Verharen, voorzitter van de nieuwe stichting, legt uit: “Stichting Amateur Kunst Dongen is ontstaan na het opheffen van Toneelverenging Kunst naar Kracht, die actief geweest is van 1933 tot 2013. Tijdens de algemene ledenvergadering is unaniem besloten dat de overgebleven gelden ten goede zou moeten komen aan Kunst en Cultuur in Dongen, in het bijzonder ondersteuning van nieuwe initiatieven, dit kan in de vorm van subsidie, dan wel in andere ondersteuning. De opgerichte nieuwe stichting beheert deze gelden en kent jaarlijks een subsidie toe aan één of meerdere door het bestuur gekozen initiatieven.”

De stichting is officieel opgericht op 13 februari 2014 bij Notariskantoor Dongen en bestaat naast Verharen uit secretaris Pieter den Boer en penningmeester Rian Driessen. “Doel van de Stichting Amateur Kunst Dongen is in Dongen kunst en cultuur te promoten in de ruimste zin van het woord. Dat doen we onder meer met het financieel ondersteunen zowel van organisatorische als uitvoeringskosten van amateur verenigingen en Stichtingen in de Gemeente Dongen voor een activiteit/ initiatief op kunst of cultureel gebied” aldus Peter Verharen.

Subsidie
Per jaar stelt de SAKD een bedrag van maximaal 1.000 euro beschikbaar, eventueel te verdelen over meerdere ingekomen aanvragen voor het desbetreffende jaar. De toe te kennen subsidie is maximaal 25% van de totale begroting. Indienen van subsidie-aanvragen voor het jaar 2015 kan nog tot 1 september. De eventuele toekenning zal uiterlijk voor 1 oktober 2015 zijn.

De voorwaarden
Bij een verzoek een volledig onderbouwd plan en begroting overleggen met een gedetailleerde financiële onderbouwing. Een volledig ingevulde schriftelijke aanvraag met daarin alle gevraagde gegevens. Deze aanvraag kunt u per mail verzenden aan [email protected] Meer info op www.sakd.nl

Reacties