VPD kiest voor nieuw MFA

Foto:

Het lijkt erop dat de gemeenteraadsvergaderingen over het collegevoorstel voor een nieuw MFA slechts een formaliteit worden. De Volkspartij Dongen, die met 9 zetels bijna de helft van de gemeenteraad uitmaakt, maakte vandaag al bekend groot voorstander te zijn van zo’n nieuw MFA. Hiermee is een meerderheid voor het voorstel op voorhand al erg dichtbij.

“Naar aanleiding van de informatie avond zijn op de achterbanvergadering kritische vragen gesteld. Daarop heeft de Volkspartij Dongen haar leden uitgenodigd om mee te praten over kansen en risico’s van een nieuwe MFA. Transparant en in een open sfeer is gesproken over de mogelijke scenario’s: niets doen, verbouwen of nieuwbouw.  De leden hebben duidelijk gekozen vóór nieuwbouw” aldus het bericht. “Niets doen is geen optie vanwege de staat van de huidige gebouwen. Het verbouwen van de Cammeleur, ’t Schouw en de muziekschool is niet toekomstvast, waarbij er na 15 tot 20 jaar opnieuw een grote investering nodig is.” De belangrijkste reden voor nieuwbouw is volgens de VPD leden de toekomstbestendigheid: “nieuwbouw voldoet aan de eisen van deze tijd, zodat ook de volgende generatie kan genieten van een bruikbaar cultureel gebouw.

De partij wil naar eigen zeggen de problemen niet vooruit blijven schuiven: “knopen doorhakken, zoals aan onze kiezers is beloofd. Al sinds 2001 is er discussie over een nieuwe Cammeleur, alle argumenten staan op een rij, dus we kunnen een weloverwogen besluit nemen.” Ook ziet de Volkspartij een gunstig financieel perspectief en voordelen voor de leefbaarheid. “De positieve exploitatie biedt ontwikkelkansen voor de toekomst. Daarnaast verdient het verenigingsleven in Dongen  een goed gebouw. De aantrekkingskracht van een nieuwe MFA biedt veel mogelijkheden op cultureel maatschappelijk gebied. Én stimuleert de lokale economie en de leefbaarheid van het centrum van Dongen.”

Op verzoek van de leden zal de VPD nog wel aandacht vragen voor het financiële plaatje voor de gemeente Dongen op lange termijn en het ondernemersplan van Stichting Donckhuys. Dit waren ook de zorgpunten die CDA-fractievoorzitter André Vonk uitsprak tijdens de informatie-avond van 4 juni jl. Dat de antwoorden van het College op deze zaken voor de Volkspartij onoverkomelijke bezwaren op gaan leveren lijkt erg onwaarschijnlijk. Een meerderheid voor de plannen van het College voor een nieuw MFA lijkt daarmee op voorhand al heel erg dichtbij.

Reacties