‘Het Ruim’, een eigen plek voor wijkraad Oud-Dongen

Foto:

De bewoners van Oud-Dongen hebben vanaf 2 juni een eigen ontmoetingspunt. In ‘Het Ruim’ aan de Oude Baan 15 kunnen buurtbewoners terecht voor bijvoorbeeld een praatje of een spelletje kaarten.

Na de brede belangstelling op de inloopdagen op 21 en 23 april heeft de wijkraad een startbijeenkomst belegd met vrijwilligers op 12 mei. Ook op deze avond waren er een twintigtal belangstellenden . Voldoende mensen hebben aangegeven om als vrijwilliger onze initiatieven te willen ondersteunen om daadwerkelijk van start te kunnen gaan.

Besloten is te gaan starten met twee ochtenden per week namelijk op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Omdat de vragen vanuit de wijk nog geen aanleiding geven tot een duidelijk gericht aanbod van activiteiten gaat men van start met inloopochtenden. Eenieder kan daarbij binnenlopen voor een praatje, spelletje, kaartje leggen of handwerken maar vooral ook om aan te geven wat men van een wijkcentrum verwacht. De koffie en thee of een glaasje fris staan voor u klaar. De wijkraad vraagt hiervoor een vergoeding van € 0,75 als tegemoetkoming in de kosten.

Op basis van de ideeën van wijkbewoners komt de wijkraad, uiteraard in overleg met onze vrijwilligers, zo spoedig mogelijk met een specifieker aanbod. Daarnaast is er een werkgroepje samengesteld om thema avonden voor te gaan bereiden. Hiermee wil de wijkraad na de zomervakantie beginnen. Ook wil men bekijken of er deze zomervakantie nog een middag per week iets leuks voor de kinderen georganiseerd kan worden. Graag wil de wijkraad cook in contact komen met jongeren uit de wijk om met hen voor deze groep iets te organiseren. Ook extra vrijwilligers zijn nog altijd van harte welkom. Laat van je horen via [email protected] of via het secretariaat Roeloff van Dalemstraat 74.

Straatspeeldag 10 juni
Op 10 juni is er weer tijd voor de jaarlijkse straatspeeldag . Deze is dit jaar gepland op het pleintje aan de Julianastraat en wel op 10 juni om 14.00. Alle kinderen uit de wijk zijn van harte welkom om eens lekker buiten te spelen.

Jaarvergadering wijkraad op 10 juni
Ook op 10 juni om 20.00 uur in “Het Ruim’ Oude Baan 15 zal de jaarvergadering van de wijkraad plaatsvinden. Tijdens deze jaarvergadering zal het bestuur met u terugkijken op het afgelopen jaar maar vooral met u vooruitkijken naar het komende jaar. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit ons te voorzien van plannen , ideeën en acties om onze wijk leuker , mooier , veiliger en leefbaarder te maken.

Reacties