EHBO Dongen huldigt jubilarissen

Foto: Marie-Louise Jolie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de EHBO Dongen werden deze keer maar liefst 13 jubilarissen gehuldigd, waarbij Ria Duquesnoy de kroon spande. Zij is al 65 jaar lid van de EHBO en werd benoemd tot erelid van de vereniging.Tevens werd tijdens de vergadering Anton Euren,  voorzitter van de werkgroep Dongen AED – Proof, (Stichting Reanimatie) en bestuurslid van Energie Dongen, voorgesteld als nieuwe voorzitter.

Het bestuur bestaat verder uit Arie Siemons – Sekretaris, Kees Martens- Penningmeester, Ruud Zwiep-Evenementen, Wil Brekelmans-Materaal/Materieel en Jos Broeders. Het bestuur heeft een jaarbeleidsplan opgesteld en hierbij haar doelstellingen geformuleerd en o.a. de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Voor het komende jaar zijn 3 speerpunten benoemd te weten: leden, evenementen en communicatie. Verder werden op deze avond diverse jubilarissen in het zonnetje gezet en werd Cees Brox hartelijk bedankt voor zijn medewerking en gastvrij voor de slotoefening.

De nieuwe voorzitter Anton Euren
De nieuwe voorzitter Anton Euren

Cees de Bra nam op deze avond afscheid als instructeur. Ook hij werd hartelijk bedankt namens bestuur en leden, voor zijn grote inzet en enthousiasme waarmee hij jarenlang curcussen heeft verzorgd voor de EHBO vereniging.

Jubilarissen 2015

10 jaar
R. Haarmans
Ad Hoofs.
A van Wezel.

15 jaar
Jeanne-Marie van den Dries.
José de Gussum.
Mevr. Abeelen Zoontjes.
M Habets.
Julia Vet van der Sanden.
Arie Siemons.

20 jaar
José de Wijs Ballemans .
Coert van Os.

35 jaar
Toine Rommen.
Ben Waterreus.

40 jaar
Tonny Nooijens.

55 jaar
Ria Duquesnoy ( ere lid )

Reacties