Nieuw MFA stuk dichterbij, partners bereiken akkoord

Foto:

Deze week hebben Stichting DonckHuys, Het Kunstpodium, Theek5 en ContourDeTwern de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie MFA besproken met de gemeente Dongen. Wethouder Piet Panis: “Het was een verdiepend en constructief gesprek, met een positieve uitkomst.

De partijen beschouwen het op financieel en inhoudelijk vlak haalbaar om met elkaar een MFA voor Dongen te realiseren. Er is veel enthousiasme bij de partijen om samen te voorzien in één gezamenlijke ontmoetingsplek voor sociaal-culturele instellingen in Dongen, op de plek waar nu De Cammeleur staat.”

Vervolgstappen
De komende weken ronden de partners de Samenwerkingsovereenkomst en bijlagen af. Naast het Ondernemingsplan gaat het dan onder andere om het Programma van Eisen voor het gebouw en de bijbehorende exploitatiebegroting. De partners willen de Samenwerkingsovereenkomst op 12 mei voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders.

Na positieve besluitvorming door het college ondertekenen de partners de Samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens wordt het aanbestedingsproces voor ontwerp en realisatie (Design & Build) opgestart.

De uitkomst van de haalbaarheidsstudie wordt daarna naar de gemeenteraad gezonden. Op 4 juni aanstaande heeft over dit onderwerp een raadsinformatieavond plaats. Voor het zomerreces ontvangt de gemeenteraad een voorstel met betrekking tot de MFA, inclusief het financieel kader.

Reacties